Hyppää sisältöön

Ryska ortodoxa kyrkan

Ärkebiskop Martti Simojoki tog initiativ i de teologiska samtalen med Ryska ortodoxa kyrkanÖppna länk i ny flik som började 1970 och dessa samtal fortsätter fortfarande. Samtalen har ända från början varit uttryckligen teologiska samtal och över hela linjen förts på hög nivå. Nästa teologiska dialog var planerad att hållas i Moskva hösten 2014 men inställdes och dialogen är tillsvidare avbruten. En teologisk konferens mellan de två kyrkorna hölls i Helsingfors februari 2016. I februari 2019 kom man vid mötet mellan ärkebiskop Luoma och patriarken Kirill överens om att fortsätta lärosamtalenÖppna länk i ny flik. Följande lärosamtal planerades i maj 2020 i Åbo, då det gått 50 år sedan lärosamtalen inleddes. På grund av coronaviruspandemin måste lärosamtal ändå uppskjutas. Efter Rysslands invasion av Ukraina 24.2.2022 och patriarken Kirills uttalande om sitt stöd för statens aktioner lades de officiella relationerna mellan kyrkorna på is. Enligt ärkebiskop Luoma är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland öppen för samarbete med alla aktörer som vill främja en rättvis fred i Ukraina. (7.3.2022)

De finska delegationerna har anförts av ärkebiskoparna Martti Simojoki, Mikko Juva, John Vikström och Jukka Paarma. De ryska delegationerna har anförts bl.a. av metropoliten av Minsk, Filaret; Leningradmetropoliterna Antoni och Aleksi (därefter Patriarken av Moskva); metropoliten av Kiev, Vladimir samt metropoliten av S:t Petersburg och Ladoga, Vladimir. De alla har varit medlemmar i den Heliga synoden. Fotokavalkad av samtalen: VOK-SELK 1970-2005 foton s. 1-107Öppna länk i ny flik, s. 108-199Öppna länk i ny flik (pdf på finska).

De 15:e teologiska samtalen hölls 6-11.9.2011 i Siikaniemi i Lahtis. Temat var ”Kyrkan som samfund; kristen identitet och medlemskapet i kyrkan” (En film av Heikki RepoÖppna länk i ny flik). Delegationen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bestod av följande personer: ärkebiskop Kari Mäkinen, biskop Matti Repo, biskop Seppo Häkkinen, professor Gunnar af Hällström, professor Matti Kotiranta, professor Antti Laato, pastor Heta Hurskainen och pastor Marita Tuomi.

Betydelsen av samtalen sammanfattades år 2002 i följande punkter:

 • Kunskapen om de båda kyrkornas dogmer och andliga liv har ökat.
 • Läröavtal mellan kyrkorna har inte åstadkommits – och har inte ens varit ett direkt syfte – men det har skett ett närmande i lärofrågor. Speciellt inom frälsningsläran har olika dogmatiska traditioner kunnat närma sig varandra.
 • Samtalen har medverkat till självförståelsen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och därigenom påverkat också andra dialoger indirekt.
 • Den ryska parten har lärt sig att förstå den särprägel Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har i egenskap av luthersk folkkyrka och att man inte kan sätta likhetstecken mellan protestantism och lutherdom.
 • Samtalen har medverkat till återuppbyggandet av den evangelisk-lutherska kyrkan i Ingermanland.
 • Samtalen har främjat stipendiatutbyte mellan våra kyrkor.

Om bedömningen av samtalen, se också docent Juhani Forsbergs artikel i tidning Reseptio 1/09 Öppna länk i ny flik(pdf) (s. 182-190, på engelska).

Dokumentation, främst på finska

Kommunikéer av samtalen (kommuniké och teser):

De finska föredragen från samtalen har publicerats på finska och svenska i Teologisk Tidskrift.Öppna länk i ny flik

 • Senap 1970: TA 1970, 5, 321-371; 431-434
 • Zagorsk 1971: TA 1972, 4, 283-327
 • Träskända I: 1974: TA 1975, 1,29-38
 • Kiev 1977: TA 1977, 6, 483-566
 • Åbo 1980: TA 1980, 6, 439-503; 514-522
 • Leningrad 1983: TA 1984, 3, 157-180; 191-195
 • St. Michel 1986: TA 1986, 6, 541-565; 611-617
 • Pyhtitsa 1989: TA 1990, 1, 1-20; 46-54
 • Träskända II 1992: TA 1993, 1, 1-36; 62-65

Andra föredrag:

Kiev 1995  Finska föredrag 1995Öppna länk i ny flik (pdf) Ryska föredrag 1995Öppna länk i ny flik (pdf)

Villmanstrand 1998  Finska föredrag 1998Öppna länk i ny flik (pdf) Ryska föredrag 1998 Öppna länk i ny flik(pdf)

Senap 2005 Finska föredrag 2005 Öppna länk i ny flik(pdf) Ryska föredrag 2005 Öppna länk i ny flik(pdf)

I informationstidning Reseptio, som Utrikesavdelningens byrå för teologiska frågor utger, har texter av följande samtal publicerats på finska:

Engelskspråkiga publikationer:

Hannu T. Kamppuri (ed), Dialogue between Neighbours. The Theological Conversations between the Evangelical-Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church 1970-1986Öppna länk i ny flik (pdf). Publications of Luther-Agricola Society B 17. Helsingfors 1986.

Hannu T. Kamppuri (ed) St. Michel 1986. The Seventh Theological Conversations between the Evangelical-Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church Mikkeli, June 3rd-11th 1986Öppna länk i ny flik (pdf). Publications of Luther-Agricola Society B 16. Helsingfors1986.

Hannu T. Kamppuri (ed), Creation. The Eigth Theological Conversations between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church. Pyhtitsa and Leningrad, June 9th-19th 1989Öppna länk i ny flik (pdf). Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland 3. Helsingfors 1991.

Träskända 1992. The Ninth Theological Discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox ChurchÖppna länk i ny flik (pdf). Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland 5. Helsingfors 1993.

Kiev 1995. The Tenth Theological Discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church.Öppna länk i ny flik Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland 8 (pdf). Helsingfors 1996.

Lappeenranta 1998 & Moscow 2002 (pdf). The Eleventh and Twelfth Theological Discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church.Öppna länk i ny flik Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland 11. Helsingfors 2011.

Sinappi, St. Petersburg and Siikaniemi. The 13th, 14th and 15th theological discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church.Öppna länk i ny flik Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland 13 (pdf). Helsinki 2013.

Juha Pihkala: Faith and love. Shared doctrine reached on the basis of the dialogues of the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox ChurchÖppna länk i ny flik (2017)

Ryskspråkiga publikationer:

Juha Pihkala: Usko ja rakkaus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon dialogien pohjalta hahmottuva yhteinen oppiÖppna länk i ny flik (2016)

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Redigerad