Hyppää sisältöön

Finlands ortodoxa kyrka

Med Finlands ortodoxa kyrka har teologiska samtal förts från och med år 1989. Centrala teologiska teman har också behandlats, men till sin karaktär och mål har de varit mera anspråkslös än samtal med den Ryska Ortodoxa Kyrkan. Under de senaste åren har mötets kommuniké utvidgats och teologiska teman varit mera förknippade med aktuella frågor i kyrkornas liv. Vid varje möte har ett dogmatiskt och ett etiskt/praktiskt tema behandlats.

Samtalen har bedömts av TD Pekka Metso (orth.) och docent, emeritusbiskop Kalevi Toiviainen i artiklar som har publicerats i informationstidningen Reseptio nummer 1/09 (pdf) (s. 191-210, på finska)

Föredrag från samtalen har publicerats i Reseptio. (på finska)

Engelskspråkiga publikationer:

The Two Folk Churches in Finland - The 12th Finnish Lutheran-Orthodox Theological Discussions 2014

From Oulu to Järvenpää - The Finnish Lutheran-Orthodox Theological Discussions from 2001 to 2012

Kouvola 1996 & Joensuu 1999. The 5th and 6th Theological Discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Orthodox Church of Finland. Documents of the Evangelical Church of Finland - 12

The Finnish Lutheran-Orthodox Dialogue. Conversations in 1991 and 1993. Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland - 7

The Finnish Lutheran - Orthodox Dialogue. Conversations in 1989 and 1990. Documents

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Redigerad