Hyppää sisältöön

Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan och pingströrelsen i Finland

Delegationens uppgift är att följa och utvärdera utvecklingen av de mellankyrkliga relationerna samt lägga fram behövliga förslag till kyrkornas behöriga organ.

Delegationens lutherska medlemmar 2020-2022:

biskop Teemu Laajasalo (ordf.)
kyrkoherde, teol.dr Markku Antola
universitetslektor, docent Pekka Kärkkäinen
doktorand, pastor Heidi Zitting
lärare, teol.mag. Unna Harjula
ledande sakkunnig, teologi och ekumenik Tomi Karttunen (sekr.)

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Redigerad