Hyppää sisältöön

Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Suomen Vapaakirkko

Delegationens uppgift är att följa och utvärdera utvecklingen av de mellankyrkliga relationerna samt lägga fram behövliga förslag till kyrkornas behöriga organ.

Delegationens lutherska medlemmar 2020-2022:

biskop Bo-Göran Åstrand (ordf.)
verksamhetsledare, prost Ulla Saunaluoma
stifssekreterare, teol. dr. Timo Helenius
pastor Marko Sagulin
ledande sakkunnig, teologi och ekumenik Tomi Karttunen (sekr.)

 

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Oppikeskustelut eri kristillisten kirkkojen kanssa; ekumeeninen ja luterilainen teologia, erityisesti Dietrich Bonhoefferin teologia; kirkkojenväliset suhteet ja eri kirkkokuntien opetus; Porvoon kirkkoyhteisö; kirkko ja juutalaisuus

Redigerad