Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Suomen Vapaakirkko

Delegationens uppgift är att följa och utvärdera utvecklingen av de mellankyrkliga relationerna samt lägga fram behövliga förslag till kyrkornas behöriga organ.

Delegationens lutherska medlemmar 2017-2019:

biskop Bo-Göran Åstrand (ordf.)
kyrkoherde, teol.lic Kaisa Huhtala
kyrkoherde Jussi Mäkinen
verksamhetsledare, prost Ulla Saunaluoma
ledande sakkunnig, teologi och ekumenik Tomi Karttunen (sekr.)

 

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad