Hyppää sisältöön

Arbetsgruppen för Östeuropa

Arbetsgruppen för Östeuropa, som verkat sedan 1987, har till uppgift att följa upp det religiösa och samhälleliga läget i östra Europa och Ryssland samt att särskilt följa upp de lutherska minoritetskyrkornas situation, verksamhetsmiljö och ekumeniska relationer i området. Arbetsgruppen ska också tillhandahålla sakkunnigtjänster inom detta ämnesområde.


Medlemmar 2020-2022:
 

biskop Seppo Häkkinen (ordf.)
forskningskoordinator Kaarina Aitamurto, Aleksanteri-instituutti
professor Matti Kotiranta
teol. mag., pastor Piia Korpijaakko
kommunikations- och marknadschef Kai Lappalainen
teol. mag., pastor Antti Luoma
universitetslektor, docent Maija Penttilä
kyrkoherde, teol.dr Niilo Pesonen
ambassadör emerita Laura Reinilä
redaktör, prost Jussi Rytkönen
kaplan Hilveliisa Ukkonen
sakkunnig Ari Ojell (sekr.)


Å tjänstens vägnar deltar också ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen och ledande sakkunnig Tomi Karttunen i arbetsgruppens möten.

Tag kontakt

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus

Redigerad