Hyppää sisältöön

Anvisningar till kyrkans anställda om hembesök under coronaepidemin  

(publicerad 29.55.2020)
En anställd kan göra hembesök när det är nödvändigt och när den anställda bedömer att ett hembesök är det bästa sättet att stödja klientens välbefinnande och ork. Om det är möjligt kan besöket hos församlingsmedlemmen också ordnas utomhus. Den anställda kan göra hembesök endast när hen är fullständigt frisk. Om någon av den anställdas familjemedlemmar har luftvägsinfektion ska hembesök inte göras. 

Vid hembesöket ska man komma ihåg tvåmetersregeln. Även symptomfria personer kan bära på viruset och smitta andra. 

Vid hembesöket ska munskydd användas för att skydda klienten och den anställda: THL:s anvisningar för anvädning av andningsskydd

Praktiska anvisningar för hembesök 

 • Ring före hembesöket och förvissa dig om att den du ska besöka är frisk. 
 • Använd kirurgiskt munskydd eller andningsskydd för engångsbruk eller ett visir som täcker ansiktet. 
 • Ta med egen handdesinfektion och engångshanddukar för att rengöra och torka händerna. 
 • Tvätta händerna innan du åker på hembesök samt före och efter själva besöket. Tvätta händerna med tvål och vatten och använd handdesinfektion med alkohol. Torka händerna med pappershanddukar. THL:s allmänna hygienregler
 • Hälsa inte genom att skaka hand eller kramas. 
 • Ta på dig andningsskyddet. 
 • Undvik att använda mobila enheter i mån av möjlighet.  
 • Om du behöver ta med dig skriftligt material, ta kopior på allt. Ta inte med dig till exempel psalmboken eller förrättningshandboken. Kopiorna ska förstöras efter besöket. 
 • Tvätta händerna efter att du tagit bort andningsskyddet och när du kommer hem. 

När det gäller församlingens hembesök ska anvisningarna för förebyggande av coronavirussmitta iakttas. https://evl.fi/plus; www./thl.fi  

Arbetsgivaren är skyldig att utreda olägenheterna och riskerna i samband med hembesök och bedöma vilken betydelse de har för de anställdas hälsa och säkerhet. Arbetshälsoinstitutets anvisningar till stöd för återgången till arbetet.

Det är också bra att komma överens med arbetsgivaren om att skaffa handsprit, engångshandskar och munskydd. 

Att fira nattvard hemma

Förbered dig omsorgsfullt. Ta med dig till exempel följande:  

 • Skyddshandskar i förslutningsbara påsar 
 • Munskydd i påsar
 • Några engångsbägare och oblater i en plastask i en påse (de klarar transporten förpackade på detta sätt) samt en fiberduk, engångstallrik och ett tårtpapper i tallriksstorlek.   
 • En liten flaska för nattvardsvinet  
 • Separata påsar för att förpacka sakerna och förstöra dem efter nattvardsstunden.  
 • En kopia av formuläret för nattvarden / förbön för döende.  
 • Anvisningar för hur skyddsutrustningen ska hanteras.   

Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter nattvarden. Det är viktigt att också tvätta handryggen och mellan fingrarna. Efter handtvätten kan du dessutom använda handdesinfektion. 

Biskoparnas tidigare anvisningar 

Rekommendationen under coronaepidemin är att icke-brådskande hembesök i anslutning till församlingarnas andliga stöd och själavårdsarbete ska flyttas fram. Detta följer Institutet för hälsa och välfärds allmänna riktlinje att undvika närkontakter. Andligt stöd och själavård kan också ges per telefon eller på annat sätt på distans. Hembesök ska göras endast hos personer som får vård i livets slutskede. Vård i livets slutskede kan också ges av andra orsaker än sådana som beror på coronaviruset.  

Om en anställd ombeds göra ett hembesök är det bra att kontakta den instans som ansvarar för patientens vård (t.ex. hemsjukvården, hemvården, hemsjukhuset) och vid behov konsultera om tillvägagångssätten och skyddsåtgärderna i den aktuella situationen. Den som gör hembesöket ska vara helt frisk och får inte ha några symtom på influensa. Händerna ska tvättas före och efter besöket och vid behov också desinficeras. Dessutom ska man använda lämplig skyddsutrustning enligt de anvisningar som den instans som ansvarar för patientens vård ger.  

Enligt social - och hälsovårdsministeriets anvisning (1.4.2020) ska man använda kirurgiskt munskydd, skyddshandskar samt en skyddsrock eller ett skyddsförkläde när man vårdar en patient inom hemsjukvården som insjuknat i luftvägsinfektion eller ger personlig assistans till någon som insjuknat i en luftvägsinfektion. Även i själavårdarbetet ska den allmänna anvisningen om skydd som getts för hemsjukvården iakttas när man möter patienter som får palliativ vård och insjuknat i luftvägsinfektion. 

Frågan om fysiska möten med en coronapatient som eventuellt får palliativ vård i hemsjukvården ska diskuteras i första hand med närmaste chefen eller i andra hand med kyrkoherden, med beaktande av de anvisningar som då gäller. 

Redigerad