Hyppää sisältöön

Avläggande av högre pastoralexamen

Studierätt för högre pastoralexamen söks hos domkapitlet. I ansökan ingår en individuell studieplan som görs upp tillsammans med stiftdekanen. I planen antecknas eventuella redan avlagda studier som kan godkännas för examen samt en plan över de studier som ska ingå i högre pastoralexamen. Till exempel en postgradual teologisk examen (TL/TD) ersätter vanligen de teologiska studier och den avhandling som ingår i examen.

Vid utarbetandet av den individuella studieplanen är det viktigt att sträva efter en bred examen. Därför är det ändamålsenligt att inkludera flera av kyrkans specialutbildningar i studieplanens teologiska studier. 

Studierna bedrivs enligt den individuella studieplanen. I examen ingår en rapport över ett utvecklingsprojekt eller en teologisk avhandling (20 sp), som bör vara kopplad till den ledarskapsutbildning, de teologiska studier eller det kyrkliga arbete som ingår i examen, samt innehålla ett avsnitt som behandlar ämnet med teologisk fördjupning och reflektion.

Domkapitlet godkänner examen

Efter att ha avlagt studierna enligt den individuella studieplanen sänder den studerande sina studieintyg samt rapporten över utvecklingsarbetet eller den teologiska avhandlingen till domkapitlet. Domkapitlet bedömer studiehelheten och fattar beslut om godkännande av examen. Vid behov kan domkapitlet begära komplettering av studierna.

I samband med godkännande av examen ordnas i allmänhet en avslutande diskussion, där man behandlar innehållet i utvecklingsprojektet eller den teologiska avhandlingen. Examensbetyget utdelas vid en högtidlig ceremoni som ordnas av domkapitlet.

På svenska ansvarar domkapitlet i Borgå stift för höger pastoralexamen. Klicka här för att komma till Borgå domkapitels hemsidor med information om högre pastoralexamen. Mer information om högre pastoralexamen på svenska fås av stiftsdekanen för Borgå stift, Robert Lemberg, robert.lemberg@evl.fi . 

Redigerad