Hyppää sisältöön

Praktik och lärande i arbetslivet

Praktik: termen används i examina vid yrkeshögskolor och universitet. Inom det teologiska området används också benämningen arbetslivspraktik.

Lärande i arbetslivet: termen används i yrkesinriktade examina på andra stadiet.

Utbildningsinrättning: termen avser alla utbildningsnivåer nedan. I fråga om

  • yrkesutbildning på andra stadiet använder vi begreppen utbildningsanordnare eller läroanstalt
  • högskoleutbildning, använder vi begreppen yrkeshögskola och universitet

Praktik och lärande i arbetslivet – att lära sig i arbetet och på en arbetsplats

De studerande lär sig principerna, innehållet och verksamhetsmodellerna för församlingsarbetet i enlighet med målen i sin examen. Genom praktik och lärande i arbetslivet skapar de studerande en bild av hurdan församlingen är som arbetsplats och arbetsgemenskap.

Praktiken och lärandet i arbetslivet främjar

  • framtida medarbetares yrkesutveckling och sysselsättning efter studierna,
  • arbetsplatsernas möjlighet att utveckla sin egen verksamhet och stärka kompetensorienteringen,
  • utbildningsinrättningens möjlighet att utveckla sin egen verksamhet och stärka arbetslivsorienteringen.

Församlingen som plats för praktik och lärande i arbetslivet

Genom att erbjuda studerade platser för praktik och lärande i arbetslivet

  • bär församlingarna gemensamt ansvar för att utveckla kunnandet och identiteten hos kyrkans framtida anställda
  • fungerar församlingarna som lärmiljöer inom utbildningen
  • ges de studerande möjlighet att lära sig församlingsarbete i praktiken
  • stärks de studerandes kunnande och motivation att söka jobb i församlingarna
  • får församlingen nya perspektiv på utvecklingen av den egna verksamheten.

Innan en praktikperiod eller lärande i arbetslivet inleds

Praktik och lärande i arbetslivet genomförs på samma sätt i församlingarna som på andra arbetsplatser. Ett undantag är nedanstående praxis, som ska beaktas innan perioden inleds i församlingen.

Redigerad