Hyppää sisältöön

Sielunhoito puolustusvoimissa

Kirkko tukee puolustusvoimissa palvelevia henkisesti ja hengellisesti. Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sotilaspapit tekevät työtä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten sekä kansainvälisissä tehtävissä olevien sotilaiden parissa.

Sotilaspapit 

  • toimittavat sotilasyhteisön jumalanpalvelukset sekä antavat kirkollista opetusta ja sielunhoitoa
  • tarjoavat mahdollisuuden rippikoulun käymiseen asepalveluksen aikana
  • tukevat puolustusvoimien henkilöstön perheitä muun muassa kirkollisilla toimituksilla

Sotilaspapit ovat valtion virkamiehiä. Valtio maksaa heidän palkkansa. Kirkon työtä puolustusvoimissa johtaa kenraalikuntaan kuuluva kenttäpiispa.

Sotilaspappien lisäksi kirkollista työtä puolustusvoimissa tekevät varusmiespalvelusta suorittavat papit, teologian ylioppilaat, diakonit ja nuorisotyönohjaajat.

Lisätietoa: evl.fi

Päivitetty