Hyppää sisältöön

Vierailu hoivalaitoksessa

Kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset vierailevat hoivalaitoksissa tapaamassa yksittäisiä asukkaita / potilaita ja toteuttamassa yhteisiä tilaisuuksia, kuten kirkkovuoteen liittyvät hartaudet tai musiikkitilaisuudet.

Hoivalaitosyhteistyöstä ja käytännön asioista sovitaan aina yhdessä hoivalaitoksen edustajan kanssa. Toisen organisaation tiloissa työskenneltäessä oma toiminta tulee sopeuttaa tilannekohtaisesti laitoksen arkeen. Vierailukäynnin tai tilaisuuden suunnittelussa on huomioitava kohderyhmän tarpeet. Laitosvierailut tulisi järjestää siten, että seurakunnassa on nimetty työntekijä, jonka vastuulla yhteistyö on. Erityisesti ikääntyneiden kohdalla tuttuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä. 
 

Käytännön ohjeita sairaalavierailuun

Ennen vierailun järjestämistä on hyvä käydä tutustumassa sairaalan henkilökuntaan ja sopia käytännön asioista. Vielä ennen vierailua tulee olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan ja varmistaa, että sovittu ajankohta on edelleen sopiva.

Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon yksikön asukkaiden tilanne ja heidän voimavaransa. Sovitun aikataulun noudattaminen on asukkaiden ja henkilökunnan kunnioittamista.

Tilaisuuden musiikkiin kannattaa panostaa. On suositeltavaa, että tilaisuuden laulut ovat pääasiassa tuttuja. Mukaan voi pyytää seurakunnan kanttorin tai pienen lauluryhmän. Kuorovierailut ovat erittäin pidettyjä ja arvostettuja.

Hartaushetken puhe saa olla lyhyt. Sen on hyvä liittyä kirkkovuoden aiheeseen. Puhuja voi käyttää apunaan asukkaille tai potilaille tuttuja symboleja, jotka liittyvät heidän muistoihinsa. Lapsuudesta tutut asiat ovat tärkeitä erityisesti muistisairaille.

Ehtoollistilaisuus järjestetään esimerkiksi yksikön päivähuoneessa tai muussa yhteisessä tilassa. Kaikki asukkaat tai potilaat eivät pysty tulemaan yhteiseen tilaan. Siksi papin on hyvä varata aikaa niin, että hän pystyy jakamaan ehtoollista vieraillen yksittäisissä huoneissa. Ehtoollisen vietossa erillispikareiden käyttö on suositeltavaa. Se voidaan jakaa myös kastamalla leipä yhteiseen viinimaljaan.

Jos joku potilaista on pyytänyt henkilökohtaista keskustelua papin kanssa, tulee sitä varten löytää rauhallinen tila, usein potilaan oma huone.

Sielunhoitokeskustelulle papilla tulee olla aikaa. Joskus on hyvä sopia seuraava tapaaminen vaikkapa kahden viikon päähän. Sielunhoitajan on tärkeää pitää annettu lupaus.

Laitosvierailuja tekevällä seurakuntapastorilla ja diakoniatyöntekijällä on mahdollisuus saada työnohjausta, jossa hän voi käydä läpi vierailujen herättämiä kysymyksiä ja omia tunteitaan. Työnohjaajana voi olla lähellä toimiva sairaalapastori tai muu kirkon työnohjaaja.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty