Hyppää sisältöön

Hankeyhteistyö eri toimijoiden kanssa

Kirkon sairaalasielunhoitotyössä tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä hankeyhteistyötä tehdään SAAVA -hankkeen ja Parisuhdekeskus Kataja Ry:n ”Parisuhde voimavaraksi” –parisuhdetta vahvistavassa ja parisuhdeongelmia ehkäisevässä toiminnassa. Lisäksi tehdään tutkimuksellista yhteistyötä Helsingin, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen kanssa.

SAAVA -hanke, saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Perhonen kädellä

On STEA -rahoitteinen vuosille 2021-2024 ajoittuva kehittämishanke. Sen omistajuus on Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksellä. SAAVA-hankkeen tavoitteena on tuoda saattohoidon vapaaehtoistoiminta pysyväksi osaksi hyvää saattohoitoa kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoisilla on saattohoidossa oma erityinen, tärkeä roolinsa: he voivat kiireettömällä läsnäolollaan auttaa kuolemaa lähestyvän ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Kirkon sairaalasielunhoito on mukana pilottialueilla Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Hankkeessa kehitetään mm. saattohoidon vapaaehtoisten koulutukseen yhteistä sisältöä. SAAVA-hankkeen yhteistyökumppaneina on laaja verkosto sairaaloita, saattohoitokoteja, kaupunkeja, kuntia, seurakuntia, Syöpäjärjestöt, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö, alueellisia Syöpäyhdistyksiä, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis.

 

Parisuhde voimavaraksi - kehittämistyössä tavoitteena on tukea parien ja perheiden selviytymistä tilanteissa, joissa puoliso tai perheenjäsen on sairaalahoidon piirissä.  Hankkeessa tarjotaan koulutusta ja osaamisen tukea psykososiaalisen ammattilaisille ja pareille.

 

 

 

Sairaalasielunhoidon kehittämistyöryhmä

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja tukea valtakunnallisesti kirkon sairaalasielunhoitotyötä, luoda yhteinäisempiä toimintakäytänteitä ja jakaa niitä. Kehittämistyöryhmä tekee toimialaansa liittyvissä asioissa valtakunnallisesti yhteistyötä sairaalapappien ja sairaalateologit ry;n kanssa. 

Sairaalasielunhoitotyön kehittämisessä hyödynnetään tehtäväkohtaisia työryhmiä. Kehittämistyö perustuu tutkimus- ja kokemustietoon. 

 

Päivitetty