Hyppää sisältöön

Kirkon sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Se tarkoittaa ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee noin 115 sairaalapappia. Heidän tehtävänsä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa. Sairaalasielunhoitajat työskentelevät osana moniammatillista tiimiä ja toimivat keskustelukumppaneina eksistentiaalisissa, hengellisissä, henkisissä ja eettisissä kysymyksissä. Sairaalasielunhoitaja kunnioittaa potilaan / asiakkaan vakaumusta.

YouTube-video

Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Se tarkoittaa ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa (Sairaalasielunhoidon periaatteet 2011). Sairaalasielunhoito on terapeuttisorientoitunutta tukea, jonka tehtävänä on potilaan auttaminen oman elämänsä syvempään ymmärtämiseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä sairaalasielunhoito toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Kirkon sairaalasielunhoidon perustehtävä

Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa.

Kirkon sairaalasielunhoidon arvot

 • pyhän kunnioitus

 • vastuullisuus

 • oikeudenmukaisuus

 • totuudellisuus

Välitämme viestiä pyhän läsnäolosta ihmisen elämässä, toimimme vastuullisesti ja ammatillisesti. Kunnioitamme potilaan ihmisarvoa ja vakaumusta.

YouTube-video

Sairaalasielunhoidon visio

Huolehdimme siitä, että ihmiset saavat sairaalasielunhoidosta apua ja tukea. Olemme helposti lähestyttäviä, toimimme ammattitaitoisesti yhteistyöverkostoissa ja rohkaisemme ihmisiä toivoon.

Sairaalasielunhoito on ammattitaitoista

 • Palvelemme ihmisiä ammattitaitoisesti huolehtimalla koulutuksesta ja pitämällä yllä ammattitaitoa

 • Teemme kollegiaalista yhteistyötä, huolehdimme työnohjauksesta

 • Toimimme asiantuntijoina ja kouluttajina eksistentiaalisissa, hengellisissä, eettisissä ja uskonnollisissa kysymyksissä

 • Huolehdimme työn laadusta ja kehittämisestä keräämällä asiakaspalautetta, tutustumalla asiakaskunnan erityiskysymyksiin, hyödyntämällä ja tuottamalla työalaa koskevaa tutkimusta, hyödyntämällä digitalisaatiota, seuraamalla hoitoon ja hyvinvointiin liittyvää keskustelua ja asettumalla vuoropuheluun sen kanssa.

Sairaalasielunhoito rohkaisee toivoon

 • Vaalimme omaa spiritualiteettia

 • Tunnistamme toivoa ylläpitäviä asioita ihmisten elämässä

 • Kohtaamme ja olemme läsnä avoimesti ja kiireettömästi

 • Kohtelemme jokaista ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä

   

Sairaalasielunhoito on helposti lähestyttävää

 • Toimimme asiakaslähtöisesti, ihmisten tarpeista käsin

 • Sopeutamme työtä toimintaympäristön vaatimusten mukaan

 • Verkostoidumme ja teemme moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Koulutus

Sairaalasielunhoitaja on Suomen ev.lut. kirkon pappi tai lehtori. Hän on teologian maisteri ja hänellä on sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus 60 op, usein työnohjaajan koulutus 60 op, kriisityökoulutusta, sekä osalla psykoterapeutin koulutus. Sairaalasielunhoitajan tehtävää voi hoitaa myös sairaalasielunhoitajan erityiskoulutuksen käynyt kirkon diakoniatyöntekijä. Sairaalasielunhoitaja työskentelee moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sairaalasielunhoitotyön aihealueet

Sielunhoitotyön ydin on työntekijän ja asiakkaan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa ihminen voi käsitellä kaikkia elämäänsä liittyviä asioita. Sielunhoidossa liitytään avunhakijan elämäntilanteeseen ja tuetaan ihmisen itseymmärrystä ja toimintakykyä. Sielunhoito toteutuu kahdenkeskisinä keskusteluina tai erilaisina ryhminä. Sielunhoito pyrkii kannattelemaan ihmisen elämässä olevaa toivoa, vaikka se olisi haurastakin.

Salassapitovelvollisuus

Kirkkolaissa on säädetty yksityiskohtaisesti salassapitovelvollisuudesta. Rippisalaisuus koskee pappia tai lehtoria. Hän ei voi edes asianomaisen suostumuksella ilmaista sielunhoitokeskustelun sisältöä tai siinä olleen henkilöllisyyttä kenellekään ulkopuoliselle. Tämän tarkoituksena on ennen muuta suojata ihmistä, joka on uskoutunut papille. Muita kirkon työntekijöitä sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.

Rippisalaisuus koskee vain rippiä ja sielunhoitokeskustelua. Kirkon työntekijän tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa ihminen on henkisen, hengellisen, ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan uhri. Rippisalaisuus ei estä toimimasta uhkaavassa tilanteessa olevan ihmisen puolesta. Sielunhoito tapahtuu vastikkeetta. Sielunhoitaja ei ota vastaan rahallista, eikä muutakaan korvausta.

Videoita sairaalapapin työstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty