Hyppää sisältöön

Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa - Kirkon sairaalasielunhoito

Onko sairastuminen vienyt Sinut tai läheisesi sairaalahoitoon? Kaipaatko keskustelukumppania, ihmistä, joka kuuntelee? Kirkon sairaalasielunhoito on osa potilaille ja läheisille tarjottavaa psykososiaalista tukea. Palvelu on tarkoitettu myös terveydenhuollon ammattilaisille. Sairaalasielunhoito on pääasiassa keskustelutukea ja tukena kriisitilanteissa. Työ perustuu hyvinvointialueen ja seurakunnan väliseen sopimukseen.

Sairastuminen - oma tai läheisen - vaikuttaa koko elämään, arkeen, ihmissuhteisiin ja käsitykseen tulevaisuudesta. Sairastuminen herättää monenlaisia tunteita. Se saa miettimään elettyä elämää, omaa ja läheisten selviytymistä. Kaikista tilanteeseen liittyvistä tunteista ja ajatuksista voi keskustella sairaalapapin kanssa.

Toisen ihmisen rauhallinen läsnäolo, mahdollisuus puhua ja tulla kuulluksi helpottavat. Keskustelu auttaa löytämään tilanteeseen erilaisia näkökulmia. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Toisinaan sairastuminen johtaa kriisiin. Kriisi voi liittyä kehoon tai mieleen. Se voi olla henkinen ja hengellinen ja liittyä elämän tarkoituksen ja merkityksen kysymyksiin. Sairaalapapit ovat tukena kriisitilanteissa.

 Sairaalapappien työhön kuuluu lisäksi

 • terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaus
 • vaikeiden hoidollisten tilanteiden purku yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
 • vertaisryhmien ohjaaminen
 • koulutustehtävät
 • yksityisen ehtoollisen toimittaminen potilaan, läheisen tai henkilökunnan jäsenen pyynnöstä
 • musiikkihetkien ja hartauksien toteuttaminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa
 • kirkolliset toimitukset sairaalassa
 • yhteydet toisiin uskonnollisiin yhteisöihin - heidän kauttaan tavoittaa uskonnollisten yhteisöjen edustajat

Sairaalasielunhoito on maksutonta. Se on tarkoitettu kaikille potilaille ja heidän läheisilleen. Sairaalapapit ovat saaneet tehtävään erityisen koulutuksen. Heidät tavoittaa sairaalan henkilökunnan kautta.

Kirkon sielunhoitoa ja sairaalasielunhoitoa käsitteleviä tutkimuksia viime vuosilta:

Kärsimys ja rakkaus - Cura animarum mundana

Sairaalapappi ja rukous

Sairaalapapin asiantuntijuus sairaalasielunhoitotyössä - sairaalapapin, hoitotyöntekijän ja potilaan näkökulma

 

 

 

Sairaalasielunhoito eli henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa

Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Se tarkoittaa ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa (Sairaalasielunhoidon periaatteet 2011). Sairaalasielunhoito on terapeuttisorientoitunutta tukea, jonka tehtävänä on potilaan auttaminen oman elämänsä syvempään ymmärtämiseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä sairaalasielunhoito toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Kirkon sairaalasielunhoidon perustehtävä

Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa.

Kirkon sairaalasielunhoidon arvot

 • pyhän kunnioitus

 • vastuullisuus

 • oikeudenmukaisuus

 • totuudellisuus

Välitämme viestiä pyhän läsnäolosta ihmisen elämässä, toimimme vastuullisesti ja ammatillisesti. Kunnioitamme potilaan ihmisarvoa ja vakaumusta.

YouTube-video

Sairaalasielunhoidon visio

Huolehdimme siitä, että ihmiset saavat sairaalasielunhoidosta apua ja tukea. Olemme helposti lähestyttäviä, toimimme ammattitaitoisesti yhteistyöverkostoissa ja rohkaisemme ihmisiä toivoon.

Sairaalasielunhoito on ammattitaitoista

 • Palvelemme ihmisiä ammattitaitoisesti huolehtimalla koulutuksesta ja pitämällä yllä ammattitaitoa

 • Teemme kollegiaalista yhteistyötä, huolehdimme työnohjauksesta

 • Toimimme asiantuntijoina ja kouluttajina eksistentiaalisissa, hengellisissä, eettisissä ja uskonnollisissa kysymyksissä

 • Huolehdimme työn laadusta ja kehittämisestä keräämällä asiakaspalautetta, tutustumalla asiakaskunnan erityiskysymyksiin, hyödyntämällä ja tuottamalla työalaa koskevaa tutkimusta, hyödyntämällä digitalisaatiota, seuraamalla hoitoon ja hyvinvointiin liittyvää keskustelua ja asettumalla vuoropuheluun sen kanssa.

Sairaalasielunhoito rohkaisee toivoon

 • Vaalimme omaa spiritualiteettia

 • Tunnistamme toivoa ylläpitäviä asioita ihmisten elämässä

 • Kohtaamme ja olemme läsnä avoimesti ja kiireettömästi

 • Kohtelemme jokaista ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä

   

Sairaalasielunhoito on helposti lähestyttävää

 • Toimimme asiakaslähtöisesti, ihmisten tarpeista käsin

 • Sopeutamme työtä toimintaympäristön vaatimusten mukaan

 • Verkostoidumme ja teemme moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Koulutus

Sairaalasielunhoitaja on Suomen ev.lut. kirkon pappi tai lehtori. Hän on teologian maisteri ja hänellä on sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus 60 op, usein työnohjaajan koulutus 60 op, kriisityökoulutusta, sekä osalla psykoterapeutin koulutus. Sairaalasielunhoitajan tehtävää voi hoitaa myös sairaalasielunhoitajan erityiskoulutuksen käynyt kirkon diakoniatyöntekijä. Sairaalasielunhoitaja työskentelee moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sairaalasielunhoitotyön aihealueet

Sielunhoitotyön ydin on työntekijän ja asiakkaan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa ihminen voi käsitellä kaikkia elämäänsä liittyviä asioita. Sielunhoidossa liitytään avunhakijan elämäntilanteeseen ja tuetaan ihmisen itseymmärrystä ja toimintakykyä. Sielunhoito toteutuu kahdenkeskisinä keskusteluina tai erilaisina ryhminä. Sielunhoito pyrkii kannattelemaan ihmisen elämässä olevaa toivoa, vaikka se olisi haurastakin.

Salassapitovelvollisuus

Kirkkolaissa on säädetty yksityiskohtaisesti salassapitovelvollisuudesta. Rippisalaisuus koskee pappia tai lehtoria. Hän ei voi edes asianomaisen suostumuksella ilmaista sielunhoitokeskustelun sisältöä tai siinä olleen henkilöllisyyttä kenellekään ulkopuoliselle. Tämän tarkoituksena on ennen muuta suojata ihmistä, joka on uskoutunut papille. Muita kirkon työntekijöitä sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.

Rippisalaisuus koskee vain rippiä ja sielunhoitokeskustelua. Kirkon työntekijän tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa ihminen on henkisen, hengellisen, ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan uhri. Rippisalaisuus ei estä toimimasta uhkaavassa tilanteessa olevan ihmisen puolesta. Sielunhoito tapahtuu vastikkeetta. Sielunhoitaja ei ota vastaan rahallista, eikä muutakaan korvausta.

Videoita sairaalapapin työstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Päivitetty