Hyppää sisältöön

Vaitiolovelvollisuus

Sielunhoitokeskustelu on luottamuksellinen. Sielunhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vaitiolovelvollisuuden tarkoitus on suojella sielunhoitoon tulevaa ihmistä. Se koskee kaikkia sielunhoitajia.  Rippisalaisuus sitoo pappia ja lehtoria.

Salassapitovelvollisuus

Kirkkolaissa on säädetty yksityiskohtaisesti salassapitovelvollisuudesta. Rippisalaisuus koskee pappia tai lehtoria. Hän ei voi edes asianomaisen suostumuksella ilmaista sielunhoitokeskustelun sisältöä tai siinä olleen henkilöllisyyttä kenellekään ulkopuoliselle. Tämän tarkoituksena on ennen muuta suojata ihmistä, joka on uskoutunut papille. Muita kirkon työntekijöitä sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.

Rippisalaisuus koskee vain rippiä ja sielunhoitokeskustelua. Kirkon työntekijän tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa ihminen on henkisen, hengellisen, ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan uhri. Rippisalaisuus ei estä toimimasta uhkaavassa tilanteessa olevan ihmisen puolesta.

Sielunhoito tapahtuu vastikkeetta. Sielunhoitaja ei ota vastaan rahallista eikä muutakaan korvausta.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty