Hyppää sisältöön

Erityisryhmien sielunhoito

Kirkossa on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä mm. viittomakielisiä, kehitysvammaisia ja näkövammaisia seurakuntalaisia varten.

Kirkko kehitysvammaisten parissa

Kirkon kehitysvammaistyötä varten on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä, lisäksi joissakin seurakunnissa työ on nimetty jonkin diakoniatyöntekijän työalaan. Kehitysvammaistyötä tehdään seurakunnissa vahvassa yhteistyössä kehitysvammaishuoltoa antavien toimijoiden kanssa. Papit toimivat kuntayhtymien tai erikoissairaanhoidon alaisissa palvelukeskuksissa, työpaikoilla ja ryhmäkodeissa. Diakoniatyöntekijät toimivat seurakuntayhtymissä tai seurakunnissa.

Lisätietoa löydät oman seurakuntasi verkkosivuilta: evl.fi/seurakunnat

Kirkko kuurojen parissa

Viittomakieli on yksi Suomen ev.-lut. kirkon käyttämistä kielistä. Kirkossa on viisi viittomakielentaitoista pappia, joiden virat on sijoitettu hiippakuntiin. Monissa seurakunnissa on viittomakielentaitoisia diakoneja.

Kirkko ja viittomakieliset: viittomakieli.evl.fi

Kirkko näkövammaisten parissa

Kirkon näkövammaistyötä varten on isoissa seurakuntayhtymissä päätoimisia näkövammaistyön diakonityöntekijöitä. Lisäksi monissa seurakunnissa työ on nimetty jonkin diakoniatyöntekijän työalaan. He antavat sielunhoitoa, ohjaavat sekä järjestävät ryhmiä ja leirejä.

Lisätietoa löydät oman seurakuntasi verkkosivuilta: evl.fi/seurakunnat

Ja evl plussasta: evl.fi/plus

 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Päivitetty