Hyppää sisältöön

Nuorat / Ungdom / Youth

Vuolábealde beasat geahččat prográmma spoahkkalemiin liŋkka beaivvi buohta.

Vuoluubeln peesah keččâđ ohjelm ko spokkâlah liiŋkâ peeivi puotâ.

Vuâlbeäʹlnn piâzzak täʹrǩstõõllâd prograamm kliʹkkjeeʹl liiŋk peeiʹv puõtt.

Nedan kan du kolla dagens program genom att klicka på länken för dagen.

Alapuolelta pääset tarkastelemaan ohjelmaa klikkaamalla linkkiä päivän kohdalta.

You can see the program when you click the link below.

 

4.8.2022   5.8.2022    6.8.2022      7.8.2022

DUORASTAT    BEARJADAT           LÁVVARDAT           SOTNABEAIVI

TUORÂSTÂH    VÁSTUPPEIVI         LÁVURDÂH           PASEPEIVI

NELJDPEI´VV    PIÂTNÂC                SUE´VET                 P´SSPEI´VV

DUARASTAN    BEARJADAHKEN   LAAVVADAHKEN   AEJLEGEN

TORSDAG         FREDAG                  LÖRDAG                 SÖNDAG

THURSDAY       FRIDAY                   SATURDAY              SUNDAY 

TORSTAI           PERJANTAI             LAUANTAI              SUNNUNTAI

 

4.8.2022

 

Duorastat

17.00 Reaisu Bielbajávrri girkui jaskesvuođabálgá mielde

Vázzi suullii 1,5 dii ovtta guvlui

Deaivvadeapmi Sarviniementie 249 p-báikkis.

Váldde fárrui buriid gápmagiid, čáhceboahtala ja uhca rehpo.

Anára vánddardanguovllu oaidnámušat - www.lundui.fi

Gárta

20.00 Eahketrohkos Bielbajávrri girkus

 

Tuorâstâh

17.00 Mokke Piälbáájäävri kirho luusâ

Vääzin suullân 1,5 t/sunde. 

Teivâdem Sarviniementie 249 parkkisaajeest.

Vääldi mieldi puorijd kammuid, čäciputtâl já uccâ reepu

Piälppáájäävri meccikirkko - aanaar.lundui.fi

Aanaar vandârdemkuávlu káártáh - aanaar.lundui.fi

20.00 Eehidrukkoos Piälbáájäävri kirhoost

 

Nelljdpeiʹvv


17.00 Reiss Pielpaaʹje
Vuâlggmõš č 17
Vääʹʒʒeel nuʹtt 1,5 č/årra

Inarin reittikuvaukset - Luontoon.fi

Retkikartta - Metsähallitus


20.00 Jeäʹǩǩesmoʹlidva

 

Torsdag


17.00 Utflykt till Pielpa
Avfärd kl. 17
Till fots ca 1,5 h/håll. 

Kartor över Enare - utinaturen.fi

20.00 Kvällsandakt

 

Thursday


Excursion to Pielpa
Start at 5 p.m., evening prayer at 8 p.m.
Walking takes appr. 1,5 h/direction.

Take good shoes and waterbottle with you.

Maps of Inari Hiking Area - Nationalparks.fi

Sights in Inari Hiking Area - Nationalparks.fi

Torstai

17.00 Retki Pielpajärven kirkolle

Kävellen noin 1,5 h/suunta. 

Ota mukaan hyvät kävelelykengät ja vesipullo.

Inarin reittikuvaukset - Luontoon.fi

Retkikartta - Metsähallitus

20.00 Iltahartaus Pielpajärven kirkolla

 

5.8.2022

 

Bearjadat

9.30-10.30 Iđitbiebmu nuoraide Vasatokkas

11.00 Mátki Vasatokkas Anárii

12.00 Rahpanipmilbálvalus

13.30 Káffe

14.00 Olgostohkosat Anára skuvllas

15.00 Seminára Tore Johnsen

Sámi luondduguovllut kristtalašvuohta: Árggabeaivvekristtalašvuođa teologalaš mearkkašumi birra 

17.00 Boradeapmi borramuštealttás

19.00 Sálbmakonseartta ja eahketrohkos

"Čále Jesus iežat gova"

Raimo Paaso ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Lassidiehtu konsearttas

Eahketrohkos: earkebisma Tapio Luoma

21.30 Ruovttoluotta Vasatokkai

22.00 Idjakafea Vasatokkas

Eahketbihttá goađis

23.30 Nohkkat

 

Vástuppeivi

9.30-10.30 Iiđeedpittá Vasatokkast nuoráid

11.00 Mätki Vasatokkast Anarân

12.00 Lekkâmimmeelpalvâlus

13.30 Kähvipuddâ

14.00 Olgosierah Aanaar škoovlâ šiljoost

15.00 Seminaar Tore Johnsen

Säämi luándukuávluh ristâosko: Argâpeeiviristâosko teologlâš merhâšuumeest

17.00 Purâdem purrâmušteeltâst

19.00 Salmâkonsert já eehidrukkoos

"Čále Jesus iežat gova"

Raimo Paaso já Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Lasetiätu konsertist

Eehidrukkoos: arkkâpispe Tapio Luoma

21.30 Maassâd Vasatokkan

22.00 Ijjâkähviviäsu Vasatokkast

Eehidpittá kuáđist

23.30 Uáđđiđ

 

Piâtnâc


9.30-10.30 tueʹlesveärr Vasatokka-pääiʹǩest nuõrid
11.00 Jååʹđtõs Vasatokka-pääiʹǩest Aanra
12.00 Alttõs sluuʹžb
13.30 Kååʹff
14.00 Tiõrvpueʹttemsaaʹni ääiʹj ålggsiõr škooulâst


15.00 Vueiʹvvseminaar Tore Johnsen
17.00 Poorrâmkueʹđest porrmõõžž peiʹvvpââʹjest
19.00 Kulttuur virss-jeäʹǩǩääž da jeäʹǩǩesmoʹlidvapodd:

"Čále Jesus iežat gova"

Raimo Paaso, Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Lââʹssteâtt konseeʹrtest

Jeäʹǩǩesmoʹlidva: aaʹrhelpispp Tapio Luoma
21.20 Jååʹđtõs Vasatokka-päikka
22.00 Innkååʹffpodd Vasatokka-pääʹǩest

•    jeäʹǩǩesveärr kuäʹđest, leeiʹb+määʹrf+sääʹpp
23.30 Vueđđed

Fredag


9.30-10.30 Morgonmål i Vasatokka för ungdomen
11.00 Transportation från Vasatokka till Enare
12.00 Inledande gudstjänst
13.30 Kaffe
14.00 Under välkomstorden spel utomhus vid skolan

15.00 Huvudseminar Tore Johnsen

17.00 Måltiderna i mattältet under dagen
19.00 Kultur psalmkväll och kvällsbön:

"Čále Jesus iežat gova" 

Raimo Paaso, Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Mer infromation om konserten

Aftonbön: ärkebiskop Tapio Luoma
21.30 Transportation till Vasatokka
22.00 Nattcafé i Vasatokka

Kvällsbit i kåtan, bröden+korvarna+safterna
23.30 Läggdags

 

Friday


9:30-10.30 a.m. Breakfast in Vasatokka for youth
11:00 a.m. Transportation from Vasatokka to Inari
12:00 p.m. Opening service
1:30 p.m. Coffee
2:00 p.m. During welcome messages outside games at school

3:00 p.m. Main seminar Tore Johnsen

5:00 p.m. Meals in the meal tent during the day
7:00 p.m. Culture hymn evening and evening prayers:

"Čále Jesus iežat gova"

Anna Näkkäläjärvi-Länsman and Raimo Paaso

More information about the consert

Evening prayers: archbishop Tapio Luoma
9:30 p.m. Transportation to Vasatokka
10:00 p.m. Night café at Vasatokka

bedtime snack at the hut, breads+sausages+juices
11:30 p.m. Bedtime

 

Perjantai

9.30-10.30 Aamupala Vasatokassa nuorille

11.00 Kuljetus Vasatokasta Inariin

12.00 Aloitus jumalanpalvelus

13.30 Kahvi

14.00 Tervetulosanojen aikana ulkopelit koululla

15.00 Pääseminaari Tore Johnsen

Saamenmaan luonnonalueet kristillisyys(perinne): Arjen kristillisyyden teologinen merkitys

17.00 Ruokateltassa ruokailu

19.00 Kulttuuri virsi-ilta ja iltahartaus:

"Čále Jesus iežat gova"

Raimo Paaso ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Lisää tietoa konsertista

Iltahartaus: arkkipiispa Tapio Luoma

21.30 Kuljetus Vasatokkaan

22.00 Yökahvila Vasatokassa

Iltapala kodassa

23.30 Nukkumaan
 

6.8.2022

 

Lávvardat

8.30-9.30 Iđitbiebmu nuoraide Vasatokkas

10.00 Mátki Vasatokkas Anárii

11.00 Workshoppat

 • Giehtaduojit
 • Nuoraidmeassu plánen
 • Sálbma
 • Galledeapmi sámemusea Siiddas
 • Iskkárlihkádus

Workshops - evl.fi

12.30 Borramuš

15.00 Filbma

"Boso mu ruovttoluodda", Sunna Nousuniemi

17.00 Borramuš

19.00 Konsearta

Čaʹppesrääʹstes

Anna Morottaja

Tundra Electro

Lassidiehtu konsearttas

20.30 Nuoraidmeassu

22.00 Ruovttoluodda Vasatokkai

22.30 Eahketbihttá Vasatokas

23.30 Nohkkat

 

Lávurdâh

8.30-9.30 Iiđeedpittá Vasatokkast nuoráid

10.00 Mätki Vasatokkast Anarân

11.00 Workshoppih

 • Kietâtyejeh
 • Nuorâimeesu suunnâttâlâm
 • Uápistum kollim säämimuseo Siida čájáttâsân
 • Várdám

Workshops - evl.fi

12.30 Purrâmuš

15.00 Elleekove

"Boso mu ruovttoluodda", Sunna Nousuniemi

17.00 Purrâmuš

19.00 Konsert

Čaʹppesrääʹstes

Anna Morottaja

Tundra Electro

Lasetiätu konsertist

20.30 Nuorâimessu

22.00 Mätki Vasatokkan

22.30 Eehidpittá Vasatokkast

23.30 Uáđđiđ

 

Sueʹvet

8.30-9.30 Tueʹlesveärr Vasatokka-pääiʹǩest nuõrid

10.00 Jååʹđtõs Vasatokka-pääiʹǩest Aanra

11.00 Workshop
•    ǩiõtt-tuâj
•    nuõri messu valmštõõllmõš

 • Vuäʹpstum kõõrv sääʹm-museo Siida čuäʹjtõõzzâst

Workshops - evl.fi

12.30 Peiʹvvporrmõš
15.00 Jieʹllikartt

"Boso mu ruovttoluodda", Sunna Nousuniemi
17.00 poorrâmpodd
19.00 konseʹrtt

Čaʹppesrääʹstes (Aimo Aikio da Tero Harju)

Anna Morottaja

Tundra Electro
20.30 nuõrimessu
21.20 Jååʹđtõs Vasatokka-päikka
22.30 Jeäʹǩǩesveärr Vasatokka-pääiʹǩest
23.30 Vueđđed

Lördag

8.30-9.30  Morgonmål i Vasatokka för ungdomen
10.00 Transportation från Vasatokka till Enare

11.00 Workshops

 • hantverk
 • förberedning av de ungas mässa 
 • Scout

Workshops - evl.fi

12.30 Lunch
15.00 Film

"Boso mu ruovttoluodda", Sunna Nousuniemi

17.00 måltid

19.00 koncert

Čaʹppesrääʹstes (Aimo Aikio och Tero Harju)

Anna Morottaja

Tundra Electro

Mer infromation om konserten
20.30 de ungas mässa
22.00 Transportation till Vasatokka
22.30 Kvällsbit i Vasatokka
23.30 Läggdags

 

Saturday

8.30-9:30 a.m. Breakfast in Vasatokka for youth
10:00 a.m. Transportation from Vasatokka to Inari

11:00 a.m. Workshops

 • handicraft
 • preparing Mass for the young
 • Guided tour at Sámi museum Siida
 • Scout

Workshops - evl.fi

12:30 p.m. Lunch
3:00 p.m. Movie

"Boso mu ruovttoluodda", Sunna Nousuniemi
5:00 p.m. meal
7:00 p.m. concert

Čaʹppesrääʹstes (Aimo Aikio and Tero Harju)

Anna Morottaja

Tundra Electro

More information about the consert


8:30 p.m. Mass for the young
10:00 p.m. Transportation to Vasatokka
10:30 p.m. Bedtime snack at Vasatokka
11:30 p.m. Bedtime

Lauantai

8.30-9.30 Aamupala Vasatokassa nuorille

10.00 Kuljetus Vasatokasta Inariin

11.00 Workshopit

 • Duodji
 • nuorten messun valmistelu
 • Opastettu kierros saamelaismuseo Siidan näyttelyssä
 • Partio

Workshops - evl.fi

12.30 Lounas

15.00 Elokuva

"Boso mu ruovttoluodda", Sunna Nousuniemi

17.00 Ruokailu

19.00 Konsertti

Čaʹppesrääʹstes (Aimo Aikio ja Tero Harju)

Anna Morottaja

Tundra Electro

Lisää tietoa konsertista

20.30 Nuortenmessu

22.00 Kuljetus Vasatokkaan

22.30 Iltapala Vasatokassa

23.30 Nukkumaan

 

7.8.2022

 

Sotnabeaivi

7.00 Iđitbihttá

8.30 Busse vuolgá Anárii

11.00 Loahpahanmeassu

12.30 Borramuš

13.30 Mátki Vasatokkai viežžat dávviriid

 

Pasepeivi

7.00 Iiđeedpittá

8.30 Mätki Vasatokast Anarân

11.00 Lopâttâsmessu

12.30 Purrâmuš

13.30 Mätki Vasatokkan viežžâđ tävirijd

 

Pâ´sspei´vv

7.00 Tueʹlesveärr

8.30 Jååʹđtõs Vasatokka-pääiʹǩest Aanra

11.00 Loppmessu

12.30 Peiʹvvporrmõš

13.30 Jååʹđtõs Vasatokka-päikka tävvrid viǯǯad

 

Söndag


7.00 Morgonmål
8.30 Transportation från Vasatokka till Enare
11.00 Avslutande mässa
12.30 Lunch

13.30 Transportation till Vasatokka för att hämta grejorna

 

Sunday


7:00 a.m. Breakfast
8:30 a.m. Transportation from Vasatokka to Inari
11:00 a.m. Ending Mass
12:30 p.m. Lunch

1:30 p.m. Transportation to Vasatokka to pick up belongings

Sunnuntai

7.00 Aamupala

8.30 Kuljetus Vasatokasta Inariin

11.00 Päätösmessu

12.30 Lounas

13.30 Kuljetus Vasatokkaan tavaroiden hakuun

Info

Távirij siäiluttem:

Puávtáh kyeđđiđ jiejjâd tävirijd kirkkopeivij peiviohjelm ááigán Sajos lukkâdum skaapin. Koijâd čovduu skaapin kirkkopeivij pargest teikkâ infoláávust.

Dávviriid seailluheapmi:

Sáhtát guođđit iežat dávviriid girkobeivviid beaiveprográmma áigái Sajosii lohkkaduvvon skáhppii. Jeara čoavdaga skáhppii girkobeivviid bargiin dahje infolávus.

Tavaroiden säilytys:

Voit jättää tavarasi kirkkopäivien ohjelman ajaksi Sajoksen lukittuihin kaappeihin. Kysy kaapin avainta kirkkopäivien työntekijöiltä tai infolaavusta.

Päivitetty