Hyppää sisältöön

Polku-kuva ilman tekstejä

Tavoite: Polun ikävaiheiden kuva tyhjillä puhekuplilla mahdollistaa erilaisia työskentelyjä jäsentämisen, kehittämisen ja tavoitteiden asettamisen avuksi. Tähän työskentelyyn on koottu erilaisia esimerkkitapoja hyödyntää tätä kuvaa. 

Piirretyistä puhekuplista muodostuva Polku-kuva ilman tekstejä
 • Mitä srk:ssa eri ikävaiheessa tapahtuu eri tulokulmista? Miten erilaiset asiat näkyvät tai ovat läsnä kunkin ikävaiheen kohdalla?
  • Jäsentävät elementit: kotiin ja verkkoon, kokoontuva toiminta, kirkkovuosi, vanhemmuuden tuki, verkoston eri toimijat
  • Lähteeltä pirskuvat asiat: kaste, ehtoollinen, Raamattu, rukous, musiikki, uskontunnustus, jumalanpalvelus
 • Mikä on kunkin ikävaiheen kohokohta? Merkitkää ne kupliin.
 • Mikä ikävaiheessa on tärkeää ja merkityksellistä:
  • Seurakunnan toiminnan näkökulmasta
  • Huoltajien näkökulmasta
  • Kummien näkökulmasta
  • Lapsen tai nuoren näkökulmasta
  • Muusta, mistä?
 • Mitä kunkin ikävaiheen edustajat itse pitävät merkityksellisinä? Pyydetään eri ikäisiä seurakuntalaisia kirjoittamaan tyhjiin kupliin omia ajatuksiaan. 
 • Minkä verran ja minkälaisia resursseja (esimerkiksi toiminnallisia, taloudellisia, henkilöresursseja) kutakin ikävaihetta varten on olemassa?
 • Minkä verran ihmisiä kunkin ikävaiheen kohdalla seurakunnan alueella on olemassa? Kuinka paljon heistä tavoitetaan säännöllisesti, vuosittain, satunnaisesti? Entä kohdataan? Minkä verran kunkin ikävaiheen kohdalla seurakuntalaisista on mukana ideoimassa, suunnittelemassa, toteuttamassa kyseisen ikävaiheen toimintaa?
Päivitetty