Hyppää sisältöön

Lähetysteologinen Aikakauskirja

Lähetysteologinen Aikakauskirja avartaa ja syventää ajankohtaisia ja globaaleja lähetys- ja uskontoteologisia teemoja. Lähetysteologista Aikakauskirjaa julkaisee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskus.

Numero 17/2016 Jumalan armon vapauttamat on myynnissä Granon verkkokaupassa.

17/2016 Jumalan armon vapauttamat. Numeroon 17 (2016) on koottu tammikuussa 2016 Helsingissä pidetyn kansainvälisen lähetysseminaarin esitelmät, laajennettuina artikkeleiksi. Seminaarin teemana oli ”Liberated by God’s grace”, Jumalan armon vapauttamat. Lisäksi tässä numerossa on Kirkon lähetystyön keskuksen 40-vuotista historiaa käsittelevä artikkeli, samoin kuin Suomen ev.-lut. kirkon ja sen lähetysjärjestöjen välille solmittu ns. perussopimus sekä kirkon lähetystehtävää ohjaava peruslinjaus, ”Yhteinen todistus”. Näistä dokumenteista on mukana myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

16/2013 Yhdessä kohti elämää: Lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. Tämä numero esittelee Kirkkojen maailmanneuvoston uuden lähetysasiakirjan "Yhdessä kohti elämää -lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa". Julkaisu sisältää lähetysasiakirjan englanninkielisen alkutekstin, suomennoksen ja ruotsinnoksen sekä kolme asiakirjaa teologisesti arvioivaa kirjoitusta.

15/ 2012 Kristillinen todistus, palvelu ja läsnäolo moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa Itä- ja Etelä-Aasiassa. Tämä 13 artikkelia sisältävä teemanumero käsittelee maailmanlaajan kirkon kohtaamaa problematiikka moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa Itä- ja Etelä-Aasiassa.
Tiivistelmät 15/2012, Summaries 15/2012

14/ 2011 Kristinusko ja juutalaisuus - Christianity and Judaism. 15 artikkkelia, kirjoittajina tutkijoita eri kirkkokunnista ja Suomen juutalaisuudesta. Teemanumerossa valaistaan monipuolisesti sekä kirkkojen ja yksittäisten kristittyjen että juutalaisuuden ja yksittäisten juutalaisten monenlaisia vaiheita ja vaikutushistoriaa.  
Tiivistelmät 14/2011, Summaries 14/2011

13/ 2010 EDINBURGH 1910 – 2010 Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna. Vuosi 2010 oli suurten, historiallisten lähetyskonferenssien vuosi: Edinburgh II ja Lausanne III (Kapkaupungissa) avasivat näköaloja globaaliin lähetystyöhön ja evankelioimiseen. Helsingissä symposiumi arvioi molempia. Tämä teemanumero antaa hyvän käsityksen maailmanlaajasta lähetystyön muutoksista ja yleistilanteesta.
Tiivistelmät 13/2010, Summaries 13/2010

12/2009 Kiinalaisen teologian uusia virtauksia. Kiinan kristillinen neuvosto ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko ovat vuonna 2000 allekirjoittaneet yheistyösopimuksen, jossa ne sitoutuvat lisäämään keskinäistä tuntemusta ja ymmärtämystä kirkkojen välillä. Yhteisten voimavarojen jakamista on myös teologisen ajattelun vastavuoroinen jakaminen ja muu teologinen vuorovaikutus.

11/2009 Eurooppa tänään – Näkökulmia kristillisen lähetys- ja uskontoteologisen tehtävän toteuttamiseen moniarvoisessa ja muutosten alaisessa eurooppalaisessa kontekstissa, Europe Today – Views on the Realisation of the Task of the Christian Missiology and Theology of Beliefs in a Diverse, Continually Changing European Context
Tiivistelmät 11/2009, Summaries 11/2009

10/2008 Kristinusko, islam ja kehitysyhteistyö afrikkalaisessa kontekstissa, Christianity, Islam and development aid cooperation in the African context

9/2007 Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet, Global Challenges and Potentials of the Christian Faith

8/2006 Näkökulmia Itä- ja Etelä-Aasian kirkkojen lähetyshistoriaan ja uskontoteologiaan, Outlooks on Mission History and on Theology of Religions by Churches of East, Southeast and South Asia.
Tiivistelmät 8/2006, Summaries 8/2006

7/2002 Lähetystyö ja uskonnot Itä- ja Etelä-Aasiassa, Missionary work and Religions in Southeast Asia and Far East

6/2001 Islam ja kristinusko – näkökulmia kristittyjen ja muslimien kohtaamiseen, Islam and Christianity – perspectives for Christian-Muslim encounter

5/1997 Kulttuurin muutos ja uskonnolliset ilmiöt, Kulturella förändringar och religiösa foreteelser, Change of culture and religious phenomena, Helsinki 21–22.10.1997.

4/1995 Usko ja kulttuuri, Faith and culture conference, Helsinki 9–10.2.1994.

3/1993 New Age and new religious movements, Ryttylä 10–13 May 1993.

2/1992 The mission of the Evangelical Lutheran Church of Finland

1/1991 1-osa (sivut 1–65), 2-osa (sivut 66–127) Healing ministry, concept of healing in the religions – challenges to the healing ministry of the church in mission, Helsinki 16–18 August 1990, Nordic Institute for Missionary and Ecumenical Research (NIME)

Ota yhteyttä

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kansainvälisen työn koulutukset,  viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö.

Toiminut lähetystyössä Suomen Lähetysseuran kautta Senegalissa, hiippakunnan lähetyssihteerinä Mikkelin hiippakunnassa, Kirkon Ulkomaanavun seurakuntayhteyksien yksikössä, kirkon oppilaitostyössä, seurakuntien kansainvälisessä työssä. Suorittanut johtamisen erityisammattitutkinnon ja työsuojelun peruskurssin.

Päivitetty