Hyppää sisältöön

Maailma avoinna edessämme

Missio, eli perustehtävä, ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Jokaisen yhteisön on tiedettävä, mitä varten se pohjimmiltaan on olemassa. Kirkon ja kaikkien kirkon jäsenten elämän tulisi olla luonteeltaan missionaarista. Kirkko on globaali ja ulospäinsuuntautunut. 

Suomen ev.lut. kirkon kansainvälistä lähetystä ja kehitysyhteistyötä toteuttavat sopimusjärjestöt. Vuonna 2021 ne käyttivät runsaat 80 miljoonaa euroa ihmisten perustarpeiden turvaamiseen ja evankeliumin edistämiseen.

Tuen avulla edistetään muun muassa toimeentuloa, ruokaturvaa, vesihuoltoa, sanitaatiota, luku- ja kirjoitustaitoa, kirjakielen luomista ja rauhantyötä. Työ vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään.

Luottamushenkilöt tekevät seurakunnan kansainvälistä työtä koskevia päätöksiä. Luottamushenkilöt päättävät muun muassa siitä, mitä järjestöjä seurakunta tukee taloudellisesti. Kirkon lähetystyön toimikunta on antanut suosituksen talousarviomäärärahojen jakamisesta.

Kirkon nykyinen Ovet auki -strategia painottaa kirkon missionaarisuutta: 

”Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Määritelmä tähdentää, että pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat yhteen.” (Ovet auki, s. 3) 

Missio ja sen toteuttaminen (missionaarisuus) on kirkon kokonaisvaltaista vuorovaikutusta ympäröivän maailman kanssa. Missionaarisuus toteutuu sekä paikallisesti että kansainvälisesti kirkkojen välisessä yhteistyössä ja erilaisissa verkostoissa.

Luen Minna Hietamäen missioblogi -kirjoitus: Haaste uusille luottamushenkilöille: Ovet auki Yhteiseen todistukseen – Kotimaa

 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kansainvälisen työn koulutukset,  viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö.

Toiminut lähetystyössä Suomen Lähetysseuran kautta Senegalissa, hiippakunnan lähetyssihteerinä Mikkelin hiippakunnassa, Kirkon Ulkomaanavun seurakuntayhteyksien yksikössä, kirkon oppilaitostyössä, seurakuntien kansainvälisessä työssä. Suorittanut johtamisen erityisammattitutkinnon ja työsuojelun peruskurssin.

Päivitetty