Hyppää sisältöön

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on vakiintunut keskeiseksi osaksi kirkon kasvatustyötä. Iltapäivätoiminta alkoi seurakunnissa 1970 -luvulla. Nykyään seurakunnat järjestävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa hallinnollisessa yhteistyössä kuntien kanssa.

  • Perustana ovat kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja
  • Toiminnassa kunnioitetaan jokaista lasta.
Kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnassa painottuvat lapsesta välittäminen, yhteistyö perheiden kanssa, kristillinen kasvatus, monipuolinen ja laadukas toiminta sekä koulutetut työntekijät. Pienen koululaisen ei tarvitse viettää iltapäiviä yksin vaan hän saa päivittäin olla turvallisen aikuisen seurassa, virkistyä ja osallistua häntä kiinnostavaan toimintaan.
 
Kirkon aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistapa perustuu valtakunnallisiin aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaaviin päätöksiin. (Perusopetuslaki, ohjaajien kelpoisuusasetus sekä toiminnan valtakunnalliset perusteet). Evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat yksi kuntien aamu-ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajista. Seurakunnat ovat suurin palveluntuottaja kunnan itse järjestämän toiminnan lisäksi.
 
Lisäksi on myös seurakuntia, jotka omakustanteisesti järjestävät paikkakunnan koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa.
 
Kirkossa toimintaa toteuttavat lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittaneet lastenohjaajat tai kirkon nuorisotyön ohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittaneet ohjaajat. Ohjaajien erityisosaamista ovat toiminnan monipuolinen toteutus ja lapsilähtöinen työote.

Lähtökohtia

Perustana ovat kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja. Toiminnassa kunnioitetaan jokaista lasta. 
 
Tavoitteena on tasa-arvoinen kohtelu, lapsilähtöisyys, turvallinen ilmapiiri sekä lapsuuden ilon kokemukset. Lapsuus on tärkeä elämänvaihe, jota aamu- ja iltapäivätoiminnassa arvostetaan. Toimintaa tarjoamalla seurakunnat ovat mukana kasvattamassa, opettamassa ja huolehtimassa nuorimmista seurakuntalaisistaan.

Pähkinänkuoressa

Perusta

yhteistyötä kuntien kanssa 
yhteys lähikouluihin ja opettajiin 
avointa kaikille perheille 
Painotukset
lapsesta välittäminen 
kristillinen kasvatus 
yhteistyö perheiden kanssa 
monipuolinen ja laadukas toiminta 
koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät  

Tavoitteet

kunnioitetaan jokaista lasta 
tasa-arvoinen kohtelu 
turvallinen ilmapiiri 
lapsuuden ilon kokemukset 
perheyhteyden vahvistaminen
Päivitetty