Hyppää sisältöön

Järjestörippikoulut

Seurakuntien lisäksi rippikoulun voi toteuttaa sellainen kristillinen järjestö, jolla on paikallisen hiippakunnan lupa rippikoulun järjestämiseen. Järjestöjen rippikouluissa noudatetaan samaa rippikoulusuunnitelmaa kuin kirkossa muutoinkin. Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto merkitsee sitä, että virkatodistuksia rippikoulua varten ei enää kirjoiteta, vaan tiedot näkyvät Kirjurissa.

Rippikouluryhmän perustaa Kirjuriin se seurakunta (jäljempänä ”hallinnoiva seurakunta”), jonka alueella rippikoulu pääsääntöisesti (intensiivijakso) pidetään. Jos rippikoulua ei järjestetä jonkun tietyn seurakunnan alueella (esim. ulkomailla pidettävä rippikoulu tai vaellusrippikoulu), rippikoulun perustaa se seurakunta, jonka alueella on järjestön kotipaikka.  
 
Järjestö ilmoittaa rippikoulutiedot hallinnoivaan seurakuntaan lomakkeilla, jotka löytyvät tältä sivulta (Ilmoitus järjestörippikoulun pitämisestä + oppilasluettelo). Ilmoittamisen tulee tapahtua mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä ja viimeistään 2 kuukautta ennen konfirmaatiopäivää. Ilmoituksessa tulee huomioida seuraavat asiat:  
 

  • rippikoulua koskevat tiedot: aika ja paikka sekä konfirmaation aika ja paikka sekä rippikouluryhmän vastuupappi ja hänen henkilötunnuksensa. Ryhmä nimetään yhdenmukaisella tavalla esim. Vivamo 2, Siikatörmä 5, Karkku 3, OPKO vaellus. 
  • rippikoululaiset; täydelliset nimet ja henkilötunnukset (jos osallistujalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, täydelliset nimet ja syntymäaika) 
  • täytettyä lomaketta ei henkilötunnusten takia saa lähettää seurakuntaan sähköpostin liitteenä, vaan postitse 

Hallinnoiva seurakunta tarkastaa rippikoululaisten tiedot (kaste ja seurakunnan jäsenyys) henkilötunnuksen perusteella.  
 

  • jos henkilöä ei ole kastettu tai jos hän ei ole kirkon jäsen, hallinnoiva seurakunta ilmoittaa siitä järjestölle (mieluiten postitse) 
  • järjestö huolehtii, että rippikoululainen tulee kastetuksi ja liittyy seurakuntaan   
  • Kasteilmoitus- ja Kirkkoon liittyminen –lomakkeet löytyvät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilta. Huom! kirkkoon liittyminen on asia, jonka hyväksyy ao. seurakunnan kirkkoherra. 

Järjestö ja hallinnoiva seurakunta ovat yhteydessä keskenään myös kevään ja kesän aikana ryhmää ja sen rippikoululaisia koskevista muutoksista jne. (esim. ryhmästä poistuminen on tärkeä tieto varsinkin silloin, kun nuori siirtyy jonkin seurakunnan tai toisen järjestön rippikouluun).   
 
Rippikoulun päätyttyä järjestö täydentää rippikoululuetteloon rippikoulu- ja konfirmaatiomerkinnät sekä ohjaajia koskevat tiedot ja lähettää sen hallinnoivalle seurakunnalle. Seurakunta rekisteröi tiedot Kirjuriin, arkistoi lopullisen rippikoululuettelon ja skannaa sen Kirjuriin. Järjestö ottaa itselleen kopion lopullisesta rippikoululuettelosta.    
 
Tuomiokapitulit ja Kirkkohallitus informoivat uudesta käytännöstä niitä järjestöjä, jotka pitävät rippikouluja. 

 

Alla olevista linkeistä pääset suoraan kunkin järjestön rippikoulusivulle: 

Lasten ja nuorten keskus ry – https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/kansainvaliset-rippikoulut/Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Suomen Lähetysseura - https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/nuoret/rippikoulu/  

Herättäjäyhdistys - www.nuoriyty.fi/osio/rippikoulut/ 

Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys(SRK) – http://rauhanyhdistys.fi/fi/toimintamuodot/rippikoulu/ 

Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys - https://nuoriso.sley.fi/node/3  

Kansan Raamattuseura - https://www.nuoret.fi/riparit  

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys – https://nm.fi/riparit/ 

Rauhan Sana - lyrs.fi/category/nuorisotyo/ 

Suomen Raamattuopisto https://nuoret.sro.fi/riparit/rippikoulut-2020/

Järjestörippikoulun lomakkeet

Ilmoitus järjestörippikoulun pitämisestä  

Osallistujaluettelo 

Anmälän om anordnande av skriftskola(organisationer)

Konfirmandförteckning 

Todistus osallistumisesta teemapäiviin, jumalanpalveluksiin ja nuorisotoimintaan.pdf

Seurakuntayhteyskortti (englanniksi)

Päivitetty