Hyppää sisältöön

Partio

Kirkon ja partion yhteistyö Suomessa on kestänyt yhtä pitkään kuin partioliike on ollut maassamme, siis jo runsaat sata vuotta.

Partio on osa kirkon kasvatustyötä

Partioliikkeitä ohjaa  maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. (Duty to God, Duty to others and Duty to self) 

Arvopohjastaan ja toimintatavoistaan johtuen partio soveltuu hyvin seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön yhdeksi toimintamuodoksi. 

Partiota voi toteuttaa myös etänä

Vinkit etäpartiotoimintaan löydät Suomen partiolaisten sivuilta.

Partio peruskirjan etenee

Suomen partiolaisten peruskirja luonnosta pääsee katsomaan partion arvokeskustelu sivuilta. Peruskirjaa on muokattu kevään aikana maailmanjärjestöiltä tulleen palautteen mukaan. Peruskirjan keskeisiä kohtia seurakuntien partiotyön näkökulmasta on koottu tänne.

Katsomuskasvatuksen vuosiaihetta valmistellaan vuodelle 2021 

Suomen partiolaisten vuosiaiheena 2021 on Katsomuskasvatus. Sen valmisteluun pyydetään myös halukkaita seppoja mukaan. Kiinnostuneet voivat yhä liittyä mukaan, esimerkiksi ”Partion katsomuskasvatusta kehittämässä” suljettuun facebook -ryhmään tai laittaa viestiä valmistelusta vastaaville SP:n luottamushenkilöille Stella Björkholmille tai Merja Pietilälle etunimi.sukunimi@partio.fi (ilman äkkösiä). 

Seppopäivät lokakuussa Rovaniemellä

Seppopäivät eli kirkon partiotyön verkostotapaaminen on Rovaniemellä, Lapin urheiluopistossa.27.-29.10.2019. Seppomestareiden työneuvottelu on 26.-27.10. Ohjelmassa liikutaan luonnossa, paneudutaan partiotyön ajankohtaisiin teemoihin kuten peruskirjauudistukseen ja innovoidaan tulevaisuuden katsomuskasvatusta. Ilmoittautuminen avataan elokuussa ja se päättyy 10.10. Seuraa päivittyviä tietoja näillä sivuilla.

Partiokirkkoon vinkkejä

Suomen partiolaisten kirkkopyhä vihko 2019 löytyy partion nettisivuilta. Sen teema on Rauha. Materiaalia partiokirkkojen järjestämiseen löytyy partio-ohjelma.fi -sivuilta.

Hengellisyys partiossa -esite

Suoman partiolaisten ja KKP:n uutta esitettä hengellisyys partiossa voi tilata printtiversiona partiotyön asiantuntija Katri Vappulalta (nimi@evl.fi). Sähköinen versio on ladattavissa tästä.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty