Hyppää sisältöön

Esirukouksia kirkollisiin toimituksiin

Nämä uudet esirukoukset ovat lisäaineistoa kirkollisiin toimituksiin. Rukouksia voi käyttää sellaisenaan tai muokata tilanteeseen paremmin sopivaksi.

Uusia esirukouksia kirkollisiin toimituksiin

(36-sivuinen isotekstinen pdf-tiedosto, jonka voi tulostaa A5-kokoiseksi vihkoseksi)

Uusien rukousten valmistelu kirkollisiin toimituksiin aloitettiin vuonna 2018. Tavoitteena on tuottaa kirkkokäsikirjan rukousten rinnalle uusia rukouksia, jotka sopivat tämän päivän ihmisten haastaviinkin elämäntilanteisiin.

Rukouksia laadittaessa on pyritty kielelliseen selkeyteen ja rukousten ymmärrettävyyteen kuultuna. Rukoukset ovat nykysuomea, ja mukana on myös selkokielisiä rukouksia.

Kuten messussa, myös kirkollisissa toimituksissa esirukousta voi muokata tilanteeseen sopivaksi esimerkiksi sisällyttämällä siihen tilaisuuden osallistujille ajankohtaisia rukousaiheita.

Uusia rukouksia laativa työryhmä jatkaa työtään kirkollisten toimitusten ns. päivän rukousten tai kollehtarukousten parissa ja valmistelee niistä piispainkokoukselle erillisen esityksen.

Työryhmä:

Anna-Mari Kaskinen (pj.)
Pertti Arola
Jari Jolkkonen
Pirjo Kantala
Timo Viitanen
Maria Talola

Asiantuntijajäsenet:
Anna-Kaisa Inkala
Terhi Paananen (siht.)

Ota yhteyttä

piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty