Hyppää sisältöön

Evankelioiminen

Evankelioiminen on keskeinen osa seurakunnan elämää. Tällä sivustolla on evankeliumiin ja evankelioimiseen liittyviä aineistoja.

Evankeliumi ja evankelioiminen

Evankeliumilla on kaksi merkitystä, jotka molemmat esiintyvät jo Uudessa testamentissa. Ensimmäisen mukaan evankeliumi on Jeesus Kristus; hänen elämänsä, toimintansa, puheensa, ristinkuolemansa, ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa. Toisen merkityksen mukaan evankeliumi on todistus Jeesuksesta ja hänen pelastusteostaan. Jälkimmäinen laajenee siihen, mitä evankeliumi vaikuttaa : se vapauttaa ja muuttaa, kuten Jeesus sanoo aloittaessaan oman julkisen toimintansa:

Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen
ja julistamaan Herran riemuvuotta. 

(Luuk. 4:18)

Evankeliointi on hyvän sanoman, evankeliumin välittämistä.

Seurakunta toteuttaa evankelioimistehtäväänsä silloin, kun se pyrkii saattamaan kaikki alueellaan elävät ihmiset osalliseksi evankeliumista. 


Kaikkia kristittyjä, kirkkoja ja seurakuntia kutsutaan viemään innokkaasti viestiä Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, joka on pelastuksen ilosanoma. Evankelioiminen on vakaata mutta nöyrää uskon ja vakaumuksen jakamista toisten ihmisten kanssa.  
(Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa, Kirkkojen maailmanneuvoston lähetysasiakirja 2013)

Evankeliumi on välitettävä niillä kielillä, symboleilla ja kuvilla, jotka ovat merkityksellisiä kussakin ajassa ja paikassa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että haavoittuvassa asemassa olevat, mieleltään tai hengeltään vajavaiset sekä kielellisesti kehittymättömät voivat myös ottaa evankeliumin vastaan omana itsenään.  

Monia tapoja evankelioida

Evankelioimisen tapoja on monia, samoin käsityksiä siitä, mitä evankeliointi on.  Suomessa tapahtuvassa evankelioinnissa on perinteisesti pidetty keskeisenä julistusta.  Jossain evankelioimisena pidetäänkin vain kirkon julistavaa ja kutsuvaa toimintaa, toisaalla taas evankelioinnin oleellisena osana nähdään ihmisten elinolojen parantaminen. Julistusta ja diakonista todistusta ei voi erottaa toisistaan, mutta niitä ei myöskään pidä sekoittaa. Ihmisten haavoittuvuutta hätätilanteissa ei tule käyttää hyväkseen, vaan evankelioimisen tulee aina tapahtua toisia kunnioittavasti ja vastuullisesti.

”Kreikan sana evangelion, tarkoittaa hyvää uutista. Ei ole kyse meistä. Uutisen pitää olla hyvä sille, joka ottaa sen vastaan. Käännyttämisessä näin ei ole.” (Jooseop Keum, Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission johtaja, 2018) 

null Kestävä elämä ja kestävä kirkko – Kirkon ympäristöpäivät 2022

Kestävä elämä ja kestävä kirkko – Kirkon ympäristöpäivät 2022

19.9.2022 klo 11.00 - 20.9.2022 klo 15.00
Vuoden 2022 ympäristöpäivien aiheena on "Kestävä elämä ja kestävä kirkko - tehtävänä luodun monimuotoisuus ja hiilineutraalisuus". Päivillä pohditaan, mikä on suhteemme luomakuntaan. Miten annamme sen välittää meille pyhän hipaisun?  Turun tuomiokirkko ja Turku tarjoaa kohtaamisille ja pohdinnalle upean ympäristön. Päivät toteutetaan paikan päällä Turussa ja osin myös striimataan etäosallistumisen mahdollistamiseksi.

Ilmoittaudu kirkon ympäristöpäiville tämän linkin kautta. 

 

 

 

 

 

 

Turku, Turun tuomiokirkko ja Seurakuntien talo (Eerikinkatu 3)
Eerikinkatu 3, 20100 TURKU
Takaisin