Hyppää sisältöön

Evankelioiminen

Evankelioiminen on keskeinen osa seurakunnan elämää. Tällä sivustolla on evankeliumiin ja evankelioimiseen liittyviä aineistoja.

Evankeliumi ja evankelioiminen

Evankeliumilla on kaksi merkitystä, jotka molemmat esiintyvät jo Uudessa testamentissa. Ensimmäisen mukaan evankeliumi on Jeesus Kristus; hänen elämänsä, toimintansa, puheensa, ristinkuolemansa, ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa. Toisen merkityksen mukaan evankeliumi on todistus Jeesuksesta ja hänen pelastusteostaan. Jälkimmäinen laajenee siihen, mitä evankeliumi vaikuttaa : se vapauttaa ja muuttaa, kuten Jeesus sanoo aloittaessaan oman julkisen toimintansa:

Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen
ja julistamaan Herran riemuvuotta. 

(Luuk. 4:18)

Evankeliointi on hyvän sanoman, evankeliumin välittämistä.

Seurakunta toteuttaa evankelioimistehtäväänsä silloin, kun se pyrkii saattamaan kaikki alueellaan elävät ihmiset osalliseksi evankeliumista. 


Kaikkia kristittyjä, kirkkoja ja seurakuntia kutsutaan viemään innokkaasti viestiä Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, joka on pelastuksen ilosanoma. Evankelioiminen on vakaata mutta nöyrää uskon ja vakaumuksen jakamista toisten ihmisten kanssa.  
(Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa, Kirkkojen maailmanneuvoston lähetysasiakirja 2013)

Evankeliumi on välitettävä niillä kielillä, symboleilla ja kuvilla, jotka ovat merkityksellisiä kussakin ajassa ja paikassa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että haavoittuvassa asemassa olevat, mieleltään tai hengeltään vajavaiset sekä kielellisesti kehittymättömät voivat myös ottaa evankeliumin vastaan omana itsenään.  

Monia tapoja evankelioida

Evankelioimisen tapoja on monia, samoin käsityksiä siitä, mitä evankeliointi on.  Suomessa tapahtuvassa evankelioinnissa on perinteisesti pidetty keskeisenä julistusta.  Jossain evankelioimisena pidetäänkin vain kirkon julistavaa ja kutsuvaa toimintaa, toisaalla taas evankelioinnin oleellisena osana nähdään ihmisten elinolojen parantaminen. Julistusta ja diakonista todistusta ei voi erottaa toisistaan, mutta niitä ei myöskään pidä sekoittaa. Ihmisten haavoittuvuutta hätätilanteissa ei tule käyttää hyväkseen, vaan evankelioimisen tulee aina tapahtua toisia kunnioittavasti ja vastuullisesti.

”Kreikan sana evangelion, tarkoittaa hyvää uutista. Ei ole kyse meistä. Uutisen pitää olla hyvä sille, joka ottaa sen vastaan. Käännyttämisessä näin ei ole.” (Jooseop Keum, Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission johtaja, 2018) 

null Etsimme ehdokkaita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajaksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaostoon 2023-25!

Etsimme ehdokkaita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajaksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaostoon 2023-25!

Julkaistu 14.6.2022
SEN logo

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö. SEN on osa globaalia ekumeenista liikettä, jonka tavoitteena on vahvistaa kristittyjen yhteyttä ja yhteistä todistusta Suomessa, toimia keskustelualustana ja kohtaamispaikkana.

Neuvoston toimintaa ohjaavat kaksi keskeistä periaatetta: 1) kristillinen todistus rakkautena ja kristittyjen yhteytenä sekä 2) yhteinen työskentely luomakunnan ja ihmisarvon puolesta.

Nuorisojaosto edistää ekumeenista nuorisotyötä sekä kristittyjen nuorten kansallista ja kansainvälistä kohtaamista. Jaoston jäsenistön muodostavat Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen sekä kumppanuusjärjestöjen edustajat. Nuorisojaoston pääasiallinen toimintamuoto on yhteisen kokoukset ja keskustelut, minkä lisäksi järjestetään tapahtumia ja kampanjoita sekä toimitaan tiedonvälittäjinä omiin lähettäjäkirkkoihin.

Edustajaksi toivotaan ekumeniasta kiinnostunutta nuorta, jolla on kokemusta osallistumisesta paikallisseurakunnan toimintaan. Hyvän taustan antaa esimerkiksi aktiivinen toiminta oman seurakunnan nuorisotyössä, kristillisessä järjestössä tai seurakunnan luottamushenkilönä. Teologian ja ekumenian tuntemus katsotaan eduksi, mutta alan opinnot eivät ole välttämättömiä. Edustajan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja kauden alkaessa alle 30-vuotias.

Ulkoasiain osasto hakee kahta uutta edustajaa vuosille 2023-2025. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja miksi olisit sopiva edustajan tehtävään viimeistään 22.8.2022 asiantuntija Ari Ojelille ari.ojell(at)evl.fi

Takaisin