Hyppää sisältöön

Reseptio 2000-2009

 • Reseptio 2/2009 Raportteja oppikeskusteluista Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen baptistiyhdyskunnan kanssa, matkaraportteja sekä tietoa stipendeistä ja koulutusmahdollisuuksista.
 • Reseptio 1/2009 Satoa KK:n ortodoksisten ja muiden jäsenkirkkojen välisten dialogien tutkimusprojektista. Nyt julkaistava dokumentaatio Pullachin konsultaatiosta (2008) on ikään kuin projektin välitilinpäätös.
 • Reseptio 1/2008 Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 14. teologiset oppikeskustelut, lisäksi tietoa haettavana olevista stipendeistä.
 • Resptio 2/2007 Kirkko ja juutalaisuus -teemanumero. Luterilais-katolisista suhteista sekä LML:n 60-vuotisjuhlasta Lundissa.
 • Reseptio 1/2007 Luterilaisuuden ja helluntaisuuden kanssakäymisestä Suomessa, sekä Strasbourgin instituutin ja helluntailiikkeen väliset neuvottelut. Kirjoituksia luterilais-ortodoksista suhteista sisältäen yhteisen ehtoollisjulkilausuman.
 • Reseptio 2/2006 Kirkkojen maailmanneuvoston yhdeksäs yleiskokous Porto Alegressa.
 • Reseptio 1/2006 1-osa (sivut 1-75) Porvoon kirkkoyhteisön ja ortodoksien välisistä neuvotteluista sekä diakoniasta.
 • Reseptio 1/2006 2-osa (sivut 76-158)
 • Reseptio 2/2005 Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 12. teologiset oppikeskustelut
 • Reseptio 1/2005 Kirjoituksia Paavi Johannes Paavali II:n Suomen vierailun johdosta, Porvoon kirkkoyhteisöstä ja muiden uskontojen kohtaamisesta sekä valmistautumisesta Porto Alegreen
 • Reseptio 3/2004 1-osa (sivut 1-89) Luterilais-katolisten neuvottelujen erikoisnumero.
 • Reseptio 3/2004 2-osa (sivut 90-162)
 • Reseptio 2/2004 Raportointia Euroopan kirkkojen konferenssin 12. yleiskokouksesta.
 • Reseptio 1/2004 Teemana Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous Winnipegissä 2003.
 • Reseptio 2/2003 Kirkkojen seminaari Pietarissa -teemanumero.
 • Reseptio 1/2003 1-osa (sivut 1-56) Sisältää mm. raportin Leuenbergin kirkkoyhteisön ja ortodoksisen kirkon neuvotteluista, Juha Pihkalan esitelmän sekä muita katsauksia.
 • Reseptio 1/2003 2-osa (sivut 57-98)
 • Reseptio 2/2002 Venäläisneuvottelujen teemanumero.
 • Reseptio 1/2002 Sisältää raportit Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 7. teologisista oppikeskusteluista ja Porvoon kirkkoyhteisön toisista neuvotteluista, sekä muita kokous- ja matkaraportteja.
 • Reseptio 2/2001 1-osa (sivut 1-55) Sisältää muuan muassa Charta Oecumenica -asiakirjan, raportin Suomen ev.-lut. kirkon, Suomen Vapaakirkon ja helluntaikirkon neuvotteluista sekä Suomen kirkon neuvonannon Euroopan kirkkojen konferenssille ortodoksidialogista.
 • Reseptio 2/2001 2-osa (sivut 56-96)
 • Reseptio 1/2001 Tässä numerossa useita kirkkojen välisiä sopimuksia mm. Suomen ev.-lut. kirkon ja China Christian Councilin välinen sopimus. Lisäksi matkaraportti historiallisesta kokouksesta Roomassa aiheesta aneet.
 • Reseptio 2/2000 Sisältää muun muassa Suomen ev.-lut. kirkon lausunnon Charta Oecumenica -asiakirjasta, raportin Porvoon kirkkoyhteisön teologisesta konferenssista ja muita katsauksia.
 • Reseptio 1/2000 Tässä numerossa Suomen ev.-lut. kirkon lausuntoja ekumeenisista asiakirjoista sekä kirjoitus kirkon oppikeskusteluiden arvioinnista ja koordinoinnista.

Ota yhteyttä

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty