Hyppää sisältöön

Reseptio 1992-1999

 • Reseptio 2/1999 Numerossa kirjoitus Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta -asiakirjan allekirjoitustilaisuudesta sekä huomioita paavi Johannes Paavalin II:n kiertokirjeestä Fides et Ratio.
 • Reseptio 1/1999 Artikkeleita muun muassa puolalaisesta kansallisidentiteetista sekä sakramenteista ja pyhistä toimituksista Suomen. ev.lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon neuvotteluissa.
 • Reseptio 2/1998 Tiedonanto Suomen ev.lut. kirkon ja Venäjän ortdoksikirkon välisistä 11. oppineuvotteluista, jossa aiheina Kristityn, kirkon ja uskonnonvapaus j akirkon ja valtion suhde. Lisäksi artikkeli pohjoismaalaisesta uskontoteologiasta.
 • Reseptio 1/1998 Raportti ja kirjoitus roomalaiskatolisten ja reformoitujen helluntaidialogeista. Raportti Kirkko ja valtio -konferenssista aiheenaan uskonnon- ja omantunnonvapaus perustuslaissa.
 • Reseptio 3/1997 Kirjoituksia Euroopan toisen ekumeenisen yleiskokouksen annista sekä kokouksen päätösviesti.
 • Reseptio 1-2/1997 Kirjoituksia luterilais-roomalaisesta vanhurskauttamis-dialogista, sekä raportteja Kirkkojen maailmanneuvoston lähetyksen ja evankelioimisen konferenssista Brasiliasta.
 • Reseptio 3/1996 Luterilais-katolinen keskustelu vanhurskauttamisopista jatkuu. Kirjoituksena mm. taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta mission haasteena.
 • Reseptio 2/1996 Vanhurskauttamisopin ekumeeniset haasteen Suomen ev.lut. kirkon näkökulmasta. Kirjoitus kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen asemasta Romaniassa.
 • Reseptio 1/1996 Leuenberg-Meissen-Porvoo konsultaation raportti, Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, sekä raportti Tilburgin konferenssista aiheena kirkon ja valtion suhde.
 • Reseptio 3/1995 Sisältää Suomen evl.lut. kirkon ja Venäjän ortodoksikirkon neuvotteluita ja katsauksia, lisäksi kirjoitus Turkin ja Irakin kristityistä. Matkaraporttina muun muassa eteläkorealainen ekumenia kirkkojen ja Koreoiden yhdistymisen puolesta.
 • Reseptio 2/1995 Sisältää mm. Piispa Huovisen katsauksen Suomen ev.lut. kirkon ekumeenisiin suhteisiin sekä vuosiraportin Strasbourgin ekumeenisesta insituutista.
 • Reseptio 1/1995 Tässä numerossa Piispa Vikrtömin kirjoitus Porvoon yhteisestä julkilausumasta ja sen merkityksestä luterilais-roomalaiskatolisille dialogille, sekä valdolaisen ekumeenikon haastattelu.
 • Reseptio 3/1994 Kirjoituksia Piispa Huovisen vierailusta Vatikaanissa kardinaali Cassidyn vieraana sekä Leuenbergin neljännestä yleiskokouksesta.
 • Reseptio 2/1994 Matkaraportteina Pohjoismainen symposium piispanvirasta, tiedonantoina Suomen ev.lut. ja Suomen ortodoksisen kirkon välisten 4. teologisten neuvottelu, sekä kirjoitus reformaatiosta ja oppituomioista.
 • Reseptio 1/1994 KUO:n teologisten asiain jaoston vastaukset Faith and Order -jaoston teettämään kyselyyn, matkaraportti Uppsalan 400-vuotisjuhlaan osallistumisesta sekä kirjoitus kardinaali Cassidyn vierailusta.
 • Reseptio 3/1993 Raportteja, katsauksia sekä mm. Simo Peuran kirjoitus kirkon ja valtion suhteiden teologiasta.
 • Reseptio 2/1993 Santiagon maailmankonferenssin valmistelukokouksesta, piispa Peuran arviointia oppituomioiden purkamisesta sekä piispa Huovisen matkaraportti Rooman vierailusta.
 • Reseptio 1/1993 Kirjoitus Porvoon yhteisen julkilausuman valmistelusta, Lutherin teologiasta katolisten ja luterilaisten yhteisenä oppimisen kohteena, sekä muita katsauksia ja raportteja.
 • Reseptio 1/1992 Ensimmäisessä numerossa mm. tiedonanto Suomen ev.lut. kirkon ja Venäjän ortodoksikirkon 9. teologisista oppikeskusteluista sekä raportti Vapaakirkon, helluntaiseurakuntien ja Suomen ev. lut. kirkon neuvottelukokouksesta.
johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty