Hyppää sisältöön

Reseptio 1992-1999

 • Reseptio 2/1999 Numerossa kirjoitus Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta -asiakirjan allekirjoitustilaisuudesta sekä huomioita paavi Johannes Paavalin II:n kiertokirjeestä Fides et Ratio.
 • Reseptio 1/1999 Artikkeleita muun muassa puolalaisesta kansallisidentiteetista sekä sakramenteista ja pyhistä toimituksista Suomen. ev.lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon neuvotteluissa.
 • Reseptio 2/1998 Tiedonanto Suomen ev.lut. kirkon ja Venäjän ortdoksikirkon välisistä 11. oppineuvotteluista, jossa aiheina Kristityn, kirkon ja uskonnonvapaus j akirkon ja valtion suhde. Lisäksi artikkeli pohjoismaalaisesta uskontoteologiasta.
 • Reseptio 1/1998 Raportti ja kirjoitus roomalaiskatolisten ja reformoitujen helluntaidialogeista. Raportti Kirkko ja valtio -konferenssista aiheenaan uskonnon- ja omantunnonvapaus perustuslaissa.
 • Reseptio 3/1997 Kirjoituksia Euroopan toisen ekumeenisen yleiskokouksen annista sekä kokouksen päätösviesti.
 • Reseptio 1-2/1997 Kirjoituksia luterilais-roomalaisesta vanhurskauttamis-dialogista, sekä raportteja Kirkkojen maailmanneuvoston lähetyksen ja evankelioimisen konferenssista Brasiliasta.
 • Reseptio 3/1996 Luterilais-katolinen keskustelu vanhurskauttamisopista jatkuu. Kirjoituksena mm. taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta mission haasteena.
 • Reseptio 2/1996 Vanhurskauttamisopin ekumeeniset haasteen Suomen ev.lut. kirkon näkökulmasta. Kirjoitus kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen asemasta Romaniassa.
 • Reseptio 1/1996 Leuenberg-Meissen-Porvoo konsultaation raportti, Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, sekä raportti Tilburgin konferenssista aiheena kirkon ja valtion suhde.
 • Reseptio 3/1995 Sisältää Suomen evl.lut. kirkon ja Venäjän ortodoksikirkon neuvotteluita ja katsauksia, lisäksi kirjoitus Turkin ja Irakin kristityistä. Matkaraporttina muun muassa eteläkorealainen ekumenia kirkkojen ja Koreoiden yhdistymisen puolesta.
 • Reseptio 2/1995 Sisältää mm. Piispa Huovisen katsauksen Suomen ev.lut. kirkon ekumeenisiin suhteisiin sekä vuosiraportin Strasbourgin ekumeenisesta insituutista.
 • Reseptio 1/1995 Tässä numerossa Piispa Vikrtömin kirjoitus Porvoon yhteisestä julkilausumasta ja sen merkityksestä luterilais-roomalaiskatolisille dialogille, sekä valdolaisen ekumeenikon haastattelu.
 • Reseptio 3/1994 Kirjoituksia Piispa Huovisen vierailusta Vatikaanissa kardinaali Cassidyn vieraana sekä Leuenbergin neljännestä yleiskokouksesta.
 • Reseptio 2/1994 Matkaraportteina Pohjoismainen symposium piispanvirasta, tiedonantoina Suomen ev.lut. ja Suomen ortodoksisen kirkon välisten 4. teologisten neuvottelu, sekä kirjoitus reformaatiosta ja oppituomioista.
 • Reseptio 1/1994 KUO:n teologisten asiain jaoston vastaukset Faith and Order -jaoston teettämään kyselyyn, matkaraportti Uppsalan 400-vuotisjuhlaan osallistumisesta sekä kirjoitus kardinaali Cassidyn vierailusta.
 • Reseptio 3/1993 Raportteja, katsauksia sekä mm. Simo Peuran kirjoitus kirkon ja valtion suhteiden teologiasta.
 • Reseptio 2/1993 Santiagon maailmankonferenssin valmistelukokouksesta, piispa Peuran arviointia oppituomioiden purkamisesta sekä piispa Huovisen matkaraportti Rooman vierailusta.
 • Reseptio 1/1993 Kirjoitus Porvoon yhteisen julkilausuman valmistelusta, Lutherin teologiasta katolisten ja luterilaisten yhteisenä oppimisen kohteena, sekä muita katsauksia ja raportteja.
 • Reseptio 1/1992 Ensimmäisessä numerossa mm. tiedonanto Suomen ev.lut. kirkon ja Venäjän ortodoksikirkon 9. teologisista oppikeskusteluista sekä raportti Vapaakirkon, helluntaiseurakuntien ja Suomen ev. lut. kirkon neuvottelukokouksesta.

Ota yhteyttä

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty