Hyppää sisältöön

Omaishoitajuus

Yli miljoona suomalaista auttaa läheisiään päivittäisissä toimissa. Omaishoidolla tarkoitetaan hoitomuotoa, joka mahdollistaa kaikenikäisten toimintakyvyltään heikentyneiden, vammaisten ja sairaiden henkilöiden kotona asumisen.

Suomessa arvioidaan olevan yli 300 000 henkilöä, jotka pitävät huolta ikääntyneestä, vammaisesta tai sairaasta perheenjäsenestään tai läheisestään. Miesten osuus omaishoitajista on kasvamassa. Enemmistö tukea saavista omaishoitajista on työikäisiä. Iäkkäiden, yli 65- ja jopa yli 75 -vuotiaiden omaishoitajien osuus on kuitenkin kasvussa.

Omaishoidon tukea myönnetään 40 500:lle. Kunta-ja palvelurakenteen muuttuessa omaishoidon avulla tullaan kattamaan varsin merkittävä osa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarvitsemasta hoivasta ja huolenpidosta.

Omaishoito tulee lähivuosina olemaan entistä keskeisempi hoitomuoto, sillä kunnat vähentävät nopeassa tahdissa laitoshoitopaikkoja ja muita palvelumuotojaan. Omaishoitoa tehdään usein välttämättömästä pakosta, koska kunnalla ei ole tarjota vaihtoehtoista hoitomuotoa. Kelan arvion mukaan omaishoito säästi vuonna 2013 kuntien menoja  noin 1,3 miljardia euroa, koska kunnan ei tällöin tarvitse järjestää vaihtoehtoista palveluasumista tai laitoshoitoa.

Keväällä 2014 valmistui Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, joka on tarkoitus saada käytäntöön vuoden 2016 alkaen. Kehittämisohjelma on alla olevassa linkissä.

Omaishoidon kansallinen ohjelmaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) 

Kirkko tukee omaishoitajia

Seurakunnat tukevat omaishoitajia ja heidän läheisiään esimerkiksi järjestämällä leiri- ja retkitoimintaa yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Osa leireistä tarjoaa omaishoitajalle ja hoidettavalle yhteistä virkistystä. Omaishoitajille järjestetään myös omia leirejä, joilla he saavat tukea ja mahdollisuuden tavata toisiaan.

Seurakunnissa erityisesti diakoniatyöntekijät kohtaavat omaishoitajien tarpeet. Monissa seurakunnissa on erilaisia keskusteluryhmiä omaishoitajille.

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä seurakuntien kanssa.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty