Hyppää sisältöön

Sosiaalinen hyvinvointi ja ihmissuhteet

Yhteys toisiin ihmisiin tuo turvaa ja lisää hyvinvointia. Diakonia pyrkii tarjoamaan apua syrjäytymisvaarassa oleville ja lisäämään osallisuutta.

Sosiaalisen hyvinvoinnin taustalla vaikuttavat niin toimivat lähisuhteet kuin eri ryhmiin kuulumisen tunne ja sitä kautta osallisuuden kokemukset.

Ihmissuhteet ja niiden toimivuus ovat oleellisia sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Ihminen kaipaa yhteyteen muiden ihmisten kanssa. Läheisyyden tarve eli halu kuulua ryhmiin, tulla hyväksytyksi sekä olla rakastettu ja antaa rakkautta on yksi ihmisen perustarpeista. Tasapainoisen elämän yksi tunnusmerkki on kuuluminen useisiin ihmisryhmiin.

Kirkko ja seurakunnat pyrkivät toiminnallaan luomaan yhteisöllisyyden sekä osallisuuden tunnetta myös niille, joiden sosiaalinen tukiverkosto on syystä tai toisesta vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan. Jokainen ihminen nähdään arvokkaana sekä oikeutettuna hyviin läheisyyden sekä yhteisöllisyyden kokemuksiin.

Päivitetty