Hyppää sisältöön

Diakoniabarometri

Diakoniabarometri on kahden vuoden välein toteutettava tutkimusprojekti, joka kartoittaa Suomen evl.lut kirkon diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista ilmiöistä, suomalaisesta huono-osaisuudesta ja seurakuntien diakoniatyöstä. Diakoniabarometrin toteuttajatahot ovat Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, DIAK sekä Kirkon tutkimuskeskus.

Diakoniabarometreja on tehty vuodesta 1999 alkaen. Barometrit on toteutettu usean tahon yhteistyönä. Diakoniabarometri täydentää kirkkohallituksen vuositilastojen sekä nelivuotiskertomusten kuvaa suomalaisesta diakoniatyöstä.

Viimeisimmät diakoniabarometrit

2018

Diakoniabarometri 2018 on järjestyksessään kymmenes. Toteuttajatahoina olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK.

Barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki, Vantaan Tikkurilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Lehmusmies, Asikkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi ja Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Veera Wallenius.

Tulosten tiivistelmän ja pohdinta-artikkelin kirjoittajina olivat myös Kirkkohallituksen asiantuntija Titi Gävert sekä Diakissa tutkimustyötä ohjanneet opettajat, yliopettaja Mikko Malkavaara ja lehtori Jouko Porkka. Diakoniabarometri 2018 ohjausryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi asiamies Marko Pasma Diakoniatyöntekijöiden liitosta, dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seurasta ja tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta. 

Diakoniabarometri 2018 raportti on toteutettu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa. Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi. 

Diaconia barometer 2018 Findings in brief on raportista laadittu englanninkielinen tiivistelmä. 

Diakoniabarometrin julkaisuesitelmä Lahden Kirkon diakonian päiviltä 15.9.2018 löytyy alla olevasta liitelistasta.

 

2016 

Diakoniabarometri 2016 toteuttajatahot olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kirkon diakonia ja sielunhoito. Tutkijana toimi ja raportin laati asiantuntija, diakoni, TM, Titi Gävert. 

Diakoniabarometri 2016 raportti on julkaistu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa. Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.

Diaconia barometer 2016 Findings in brief on barometriraportista laadittu englanninkielinen tiivistelmä.

Diakoniabarometri julkaistiin Kirkon diakonian päivillä Turussa 23.9.2016. Julkaisuesitelmä löytyy alla olevasta liitelistasta.

 

2013 

Vuoden 2013 barometritutkijana toimi ja raportin laati dosentti Jouko Kiiski.

Diakoniabarometri 2013 raportti julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa otsikolla Diakoniatyöntekijä - rinnallakulkija vai kaatopaikka. 

Diaconia barometer 2013 Findings in brief on raportista laadittu englanninkielinen tiivistelmä.

Barometri julkaistiin Diakoniatyöntekijöiden päivillä Jyväskylässä. Julkaisuesitelmä löytyy allaolevasta liitelistasta.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty