Hyppää sisältöön

Toimintaideoita Lähimmäisen päivään

Seurakuntatyön arjessa syntyy usein ideoita, joista hyötyisi moni muukin. Jos ideoita jaetaan toisten ideoiden pohjalta on helpompi kehittää niistä omaan seurakuntaan sopivia toteutuksia.  Olemme koonneet tälle sivulle joitakin ideoita ja ajatuksia lähimmäisyyden teemasta.

Vapaaehtoisten kiittäminen

Kuukauden vapaaehtoinen: Yksi tapa huomioida vapaaehtoisia on valita kuukauden, viikon tai päivän vapaaehtoinen, joiden tarinoita voi esitellä yhteisönne somessa, verkkosivuilla, jäsenlehdessä tai tapahtumien yhteydessä.

Yhteinen kiitosilta: Vapaaehtoisia voi kiittää järjestämällä heille juhlat. Enemmän näkyvyyttä ja resursseja saatte käyttöönne, jos järjestätte yhteiset juhlat jonkun muun tahon kanssa. Osallistujille on eduksi, kun mukana on erityyppisiä organisaatioita ideoimassa ja toteuttamassa juhlan sisältöä. Kiitosjuhla on hyvä tapa muistaa ja kiittää paikkakuntanne vapaaehtoisia esimerkiksi kauden päätteeksi. Muista vinkata paikallislehdelle, jos tapahtumanne kokoaa suuren joukon paikkakuntanne vapaaehtoisia. 

Aplodit vapaaehtoisille: nostakaa vapaaehtoisia esiin eri tilanteissa ja antakaa heille mahdollisuus kertoa, mitä merkitystä vapaaehtoisena toimiminen on antanut.

Yhteinen leiripäivä, jossa voi saunoa, syödä hyvin ja viettää aikaa muiden vapaaehtoisten kanssa.

Sanallinen kiittäminen voi olla yhtä palkitsevaa kuin materiaalinen.

Yhteinen jouluateria

Yhteinen tapaaminen jonkin muun alueen vapaaehtoisten kanssa

Vapaaehtoiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa, erityisesti lähimmäisen päivää ja sitä edeltävää viikkoa!

Hyvän mielen somejulkaisut

Tavoite: tuottaa hyvän mielen kuva-sana-julkaisuja seurakunnan someen (Facebook- ja Instagram- sivuille) kerran viikossa, alun perin ajatus oli tuottaa iloa nimenomaan korona-aikana

Osallistujat: vapaaehtoiset tekstien kirjoittajat, vapaaehtoiset kuvaajat (osallistujia ollut 4-7 hlöä)

Seurakunnan vastuuhenkilö: viestinnästä vastaava, joka kokoaa julkaisut valitsemalla tekstin ja siihen sopivan kuvan ja julkaisee ne hankkeen ja seurakunnan somesivuilla ajastaen ne tiettyyn aikaan

Toimintatapa tekstien tuottamisessa: Kirjoittajat kokoontuvat Teamsissä 3-4 viikon välein tunniksi kirjoittamaan ja jakamaan kirjoituksiaan. Aihe on saatu seurakunnan viestinnältä, muulta taholta tai keksitty itse. Tapaamisen kulku: 1) tervehtimiset, lyhyet kuulumiset 2) todetaan tai valitaan aihe 3) kirjoitetaan chattiin sanoja ja lauseita, mitä asiasta tulee mieleen 4) laitetaan n. 15 minuutiksi kuvat ja äänet pois ja jokainen kirjoittaa valitusta aiheesta yhden tai useamman lyhyen tekstin, jonka tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä lukijalle 5) luetaan tekstit ääneen toisille, jokainen valitsee, mitä lukee 6) sovitaan seuraava kirjoittamisaika paikalla olevien kesken 6) vapaaehtoisista joku perustaa Teams-tapaamisen omalla koneellaan ja kutsuu sähköpostitse ryhmään ilmoittautuneet mukaan, tieto myös seurakunnan/hankkeen vastuuhenkilöille, jotka voivat välittää kutsua mahdollisille uusille mukaan tulijoille, ajankohta jaetaan myös Whatsapp-ryhmässä 7) kukin tallentaa haluamansa tekstit seurakunnan Hyvän mielen somejulkaisut Teamsin ”julkaisuvalmiit tekstit” -kansioon tai lähettää ne sähköpostitse seurakunnan viestintään.

Kirjoittajat kirjoittavat tekstejä myös muihin pyydettyihin tarkoituksiin kuten tapahtumiin ja muiden ryhmien käyttöön.

Toimintatapa kuvien tuottamisessa: Kirjoittajat ja muut valokuvaajat ottavat kuvia, kun heille sopii ja tallentavat niitä Teamsiin tai lähettävät sähköpostilla seurakunnan viestintään. Mikäli tarvitaan kuvia tietystä aiheesta, seurakunnan viestintä ilmoittelee vapaaehtoisille asiasta Teamsissä tai Whatsappissa.

Yhteinen suunnittelu: Kirjoittajat ja kuvaajat sekä seurakunnan vastuuhenkilöt (viestintä, hanketyöntekijä) tapaavat pari kertaa vuodessa suunnittelemaan aiheita ja sopimaan, jatketaanko entisellä toimintamallilla vai onko tarvetta muutoksiin. Kokoonkutsujana ollut toistaiseksi hanketyöntekijä.

Edellytykset vakiinnuttaa toiminta hankkeen päätyttyä

Ryhmän kokoon kutsuminen ja yhteydenpito ryhmään n. 2 krt/v., julkaisujen laatiminen (viikoittain tai esim. 2-3 viikon välein ennakkoon) ja uusien jäsenten ohjaaminen toimintaan vakiinnutettava seurakunnan henkilöstön tehtäviin. Esim. viestintä – diakonia -työpari. Voi olla vain viestinnän hallussa, mutta poissaolojen, lomien ym. johdosta työparin nimeäminen toimivampaa. Kirjoittamistapaamiset ja valokuvaus itsessään eivät tarvitse työntekijän työpanosta.

Lisätietoja:

Paula Gynther, hanketyöntekijä, paula.gynther @ evl.fi

Henna-Leena Hirvonen, viestintäassistentti, henna-leena.hirvonen @ evl.fi

Aila Marjamaa, vapaaehtoinen, aila.marjamaa @ surffi.fi

Tuulevi Aschan, vapaaehtoinen, tuulevi.aschan @ onnenoma.fi

Heidi Aska-Randelin, vapaaehtoinen, heidiaska @ hotmail.com

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty