Hyppää sisältöön

Kirjoituksia

Tältä sivulta löydät kirjoituksia isovanhemmuuteen, iäkkään toimintakyvyn tukemiseen sekä kaltoinkohteluun liittyen.

Kirjallisuutta 

Kulmala Jenni (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti monia vanhusten arkeen liittyviä aiheita, kuten asuinympäristön turvallisuutta, teknologian hyödyntämistä sekä liikkumisen ja terveellisten elämäntapojen tukemista. Artikkelit tarjoavat vinkkejä ja virikkeitä sekä itsenäisesti kotona asuvien että erilaisten palvelujen piirissä olevien vanhusten elämään ja ohjeistavat lukijaa ikäihmisten arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen. 

Muistisairaan maahanmuuttajan hoito (2020). Julkaisija Pohjoismainen hyvinvointikeskus, Tukholma. 

Tiilikainen, E. 2019. Jakamattomat hetket. Yksinäisyyden kokemus ja elämänkulku. Helsinki: Gaudeamus. 

Hoppania, Hanna-Kaisa (ym.) 2017: Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus.

Tiilikainen, Elisa. 2016. Yksinäisyys ja elämänkulku: Laadullinen seurantatutkimus ikääntyvien yksinäisyydestä. Väitöskirja. Helsingin yliopiosto.

Jansson, Anu. 2012. Psykososiaalisen ryhmätoiminnan yhteys iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittymiseen ja ystävystymiseen. Tutkimus Ystäväpiiri-toiminnasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos. Gerontologia ja kansanterveys 

Lintilä, Janita. 2011. Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen musiikin avulla tavoitteellisessa ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyö. Metropolia-ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma. 

Salonen, Mirva & Vähätalo, Päivi. 2011. Ystäväpiiri-ryhmänohjaaminen vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirjoituksia

  • Isovanhemmuus (kirjoittanut Irene Nummela) Tieto isovanhemmaksi tulemisesta saattaa herättää monenlaisia tunteita ja aloittaa isovanhemmille uuden ajanjakson elämässä. Lapsenlapset auttavat isovanhempaanäkemään elämän jatkumona. Parhaimmillaan molemmat antavat ja saavat ainutlaatuisesta suhteestaan jotain sellaista, mitä ei mistään muusta suhteesta saa.
  • Ajatuksia vanhenemisesta, iäkkään hyvinoinnista ja toimintakyvyn edistämisestä (kirjoittanut Anita Salonen) Vanheneminen ymmärretään luonnollisena ja väistämättömänä asiana. Vanhenemisen muutokset alkavat salakavalasti jo keski-iässä, joten omaan ikääntymiseen ja toimintakyvyn säilyttämiseen tulisi varautua jo hyvissä ajoin. Toimintakyky koostuu fyysisistä, kognitiivisista, psyykkisistä ja sosiaalisista osatekijöistä. Ikääntyvä ihminen sopeutuu usein sen hetkiseen terveydentilaansa ja asettaa tavoitteitaan myös sen mukaan. Kun muutokset ovat pieniä, niitä ei helposti huomaa, mutta lopputuloksena voi olla vaikeuksia arjessa selviytymisessä.
  • Kaltoinkohtelua vai itsemääräämisoikeutta (kirjoittanut Irene Nummela) Vanhuksen kaltoinkohtelu voi ilmetä huonona ja epäeettisenä hoitona joka heikentää vanhan ihmisen elämää. Kaltoinkohtelu on arka ja usein vaiettu asia, jota on vaikea tunnistaa vanhusten laitoshoidossa. Hoitajilla on merkittävä asema tunnistaa, ratkaista ja ehkäistä kaltoinkohtelua.
Päivitetty