Hyppää sisältöön

Dövarbetet

Dövprästen erbjuder döva gudstjänster, förrättningar och annan kyrklig service på finlandssvenskt teckenspråk.

Tjänsteinnehavare

Dövprästen i Borgå stift heter Maria Lindberg.

Dövprästens arbetsuppgifter är:

  •  att hålla mässor och förrättningar på finlandssvenskt teckenspråk
  •  att göra hembesök och besöka äldreboende för döva.
  •  att vara ansvarig utgivare för dövas församlingsblad

Dövprästen samabetar gärna med olika församlingar och föreningar vid gudstjänster och för att sprida information om tillgänglighet i kyrkan.

Resursgruppen för kyrkans svenska dövarbete

Resursgruppen för kyrkans svenska dövarbete består av en ordförande och fem medlemmar av vilka dövprästen i egenskap av ämbetsmannamedlem är ständig sekreterare. Ordförande år 2023 heter Janne Kankkonen.

Resursgruppen samlas fyra gånger per år. Dess uppgift är att vara ett stöd för dövprästen i hennes arbete och en kontaktlänk till dövföreningarna. Medlemmarna i resursgruppen är också redaktionen för Dövas församlingsblad.

Dövas församlingsblad

Dövas församlingslad är en tidning om kyrkans dövarbete. Tidningen ges ut av Kyrkans central för det svenska arbetet och utkommer fyra gånger om året i pappersversion och på webben. Tidningen är gratis.

I tidningen finns artiklar om vad som är aktuelt inom kyrkans dövarbete eller i dövvärlden i generellt. I tidningen finns också en andakt och Dövprästens egna spalt.

Samarbetspartners

Övriga dövpräster i Finland är:

  • Seppo Laukkanen i St Michel Stift
  • Sari Timonen i Uleåborgs stift
  • Tiina-Kaisa Honkasalo i Åbo stift.
  • Janne Rissanen i Helsingfors
  • Marja Saukkonen i Lappo stift

Tag kontakt

pastor för döva
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Dövpräst i Svenskfinland

Redigerad