Hyppää sisältöön

Medverkande i radiogudstjänsten

Skicka in uppgifter om medverkande och psalmer/unisona sånger senast tre veckor före inspelning eller direktsändning. Uppgifterna behövs bl.a. för Yle Vegas programtablå och Arenan.

Uppgifterna sänds in via den elektorniska blanketten nedan. Blanketten är gemensam för alla kyrkor och samfund som medverkar i radiogudstjänsterna. Hoppa över de fält som inte passar er gudstjänst. Om någon uppgift saknas kan du skriva in den i fältet som heter Övriga medverkande. Observera att Yle Vega inte annonserar titlar eller annan personalia om dem som medvekar.

Kontakta kommunikationssekreteraren om ni har frågor om annonseringen eller har problem med blanketten. 

Kontakta också kommunikationssekreteraren direkt, om ni behöver ändra/komplettera någonting efter att ni sänt in blanketten. 

Gå tillbaka till Planering och förberedelser

Tag kontakt

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Medverkande i radiogudstjänst

Typ av gudstjänst
T.ex. lovsångsteam
Körens solister kan uppges här om de är flera
Ange också vilket/vilka instrument
Inledningsorden behöver inte anges
Uppge alltså sångbokens namn, nummer, verser och inledningsord
Redigerad