Hyppää sisältöön

Manusarbetet

Börja med att formulera en avsikt. Fråga dig själv: Vilket budskap och vilka känslor vill jag förmedla till lyssnaren? Koncentrera dig på ditt budskap – då når du fram. Kom ihåg att du inte skriver någonting som ska läsas av en annan person, utan någonting som du vill berätta.

Ett lättförståeligt, vårdat och uttrycksfullt talspråk är att föredra. Men visst kan det i vissa fall vara motiverat med ett mera symbolmättat och poetiskt språk. Diskutera gärna med vår radioredaktör om du har något annorlunda i tankarna. Kom ihåg att följa Yles etiska regler och Övervakningsorganets anvisningar!

Om du gör en serie andakter kan du binda ihop texterna genom att t.ex. inleda alla andakter lika. Vi kan också komma överens om att dina andakter ska påannonseras på ett visst sätt.

Att beakta då du skriver manus för Andrum

Avannonseringen av Andrum

Yle Vegas regionprogramvärdar påannonserar Andrum. Men avannonsen måste du läsa in själv. Enligt vår överenskommelse med Yle Vega ska du alldeles i slutet av Andrum säga någonting i stil med ”Det här var Andrum med mig, NN.” Den här avannonsen kan du säga på den avslutande musiken om det är lämpligt.

Att beakta då du skriver manus för aftonandakten

Påannonseringen av aftonandakten

Yle Vega har inte längre någon ”hallåa” i sändningsstudion, som anmäler programmen under kvällar och veckoslut. Därför måste du själv läsa in påannonsen i samband med inspelningen av andakten. Presentationen behöver inte komma allra först i andakten, men nog i början.

I påannonsen berättar du vem du är och var du bor. Om du vill kan du också säga några ord om musiken du kommer att spela, t.ex. om du spelar en psalm och vill ge lyssnaren möjlighet att följa med i psalmboken. Observera att titlar, samfundstillhörighet eller annan personalia enligt Yle Vegas praxis inte ska nämnas i påannonsen. Tidigare uppmanade vi våra talare att säga ”god kväll” eller ”god afton”, men nu ska tilltalet alltså vara ledigare. Så hälsningsordet ”hej” är numera helt okej att använda!

Skicka in ditt manus på förhand

Skicka in ditt manus till oss när du är klar. Manuset ska vara oss till handa innan du går till studion och spelar in (Övervakningsorganets anvisningar, punkt 5). Om du vill ha respons under själva skrivprocessen eller diskutera innehållet/upplägget är det bara att kontakta vår radioredaktör per e-post eller telefon

Tag kontakt

redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad