Hyppää sisältöön

När du förbereder dig för din andakt

I bekräftelsen av dina sändningsdatum som då fått per e-post har vi angett ett sista inspelningsdatum. Det är viktigt att du respekterar detta s.k. manusstopp. Det är många saker som ska klaffa innan din andakt kommer så långt som till utsändning.

Bokning av inspelningstid

Boka inspelningstid två – tre veckor på förhand! Andakten ska vara inspelad senast åtta vardagar före sändningsdatum. Kontaktinformation till Yles regionala studior. Spela in på närmaste ort.

Manusarbetet och musiken i andakten

Tips för manusarbetet och vad du ska beakta när du skriver manus för Andrum och respektive Aftonandakt finns här. Notera också anvisningarna om användningen av litteraturcitat.

Mer om valet av musik och vilka avtal som gäller finns här.

Redigerad