Hyppää sisältöön

Musikrapporten

All musik som spelas i radio ska rapporteras, även om det bara är en sekund av en låt eller ett stycke som spelats. Musiken måste vara rapporterad inom två veckor från sändningsdatum. Datumen för deadline är alltid den 14:e och den sista varje månad. Det är då rapporterna sänds till upphovsrättsorganisationerna Teosto och Gramex och i avtalen med dem har Yle förbundit sig att hålla dessa deadlines. Försenade och uteblivna musikrapporter kan leda till straffavgifter. Rapportera därför musiken till oss genast efter att du har spelat in din andakt (Övervakningsorganets anvisningar för medverkande i andaktsprogram, punkt 6).

Så här gör du rapporten

Skriv in uppgifterna om musiken på den elekrtoniska blanketten nedan och sänd in. Läs de här anvisningarna innan du börjar fylla i blanketten!

Anvisning1: Hanteringen av musikrapporten är helt elektronisk. Blanketten ska därför fyllas i och sändas in här på näet. 

Anvisning 2: Om du använt en psalm ur musiksamlingarna Psalmer II eller Psalmer III behöver du bara ange psalmens ordningsnummer och inledningsord ur musiksamlingen och den totala längden på det spelade avsnittet, t.ex. ”097 Närmare Gud till dig, spelat 2 min. 3 sek.”. Observera att ordningsnumret inte hänvisar till psalmboken, utan är en löpande kod som berättar för oss vilken kommersiell inspelningsversion det är frågan om.

Om du använt någon av de nya psalmerna i psalmbokstillägget Sång i Guds värld anger du psalmens nummer och inledningsord och den totala längden på det spelade avsnittet. Inspelningen av psalmbokstillägget är Yles egen produktion. Därför används samma nummer som i psalmbokstillägget här.

Anvisning 3: Om du använt musik från skiva eller nätet behöver vi mer information om inspelningen för att upphovsrättsersättningarna ska styras rätt. 

De uppgifter som behövs är:

 • skivmärke och -kod, t.ex. skivmärke BMG Classics och skivkod 7123 456789 10 (skivkoden kan bestå av endast siffror eller en kombination av bokstäver och siffror)
 • inspelningsland och -år
 • skivans namn
 • spårets nummer på skivan, t.ex. A1
 • spårets längd på skivan
 • totala längden på det spelade avsnittet i din andakt, t.ex. 2 min. 3 sek.
 • låtens/styckets namn
 • kompositör
 • textförfattare/översättare
 • arrangör
 • vilket språk sjungs låten på eller om instrumentalt stycke
 • artistens namn

Vårt kontor är pappersfritt

Vi hanterar och arkiverar numera dokument endast i elektronisk form. Därför ber vi dig vänligen att inte sända in manus eller musikinformation per brev.

Gå vidare till Honorar och reseersättning

Gå tillbaka till Efter inspelningen

Tag kontakt

kommunikationssekreterare
Keskuksen kanslia
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Musikrapport - Andakt i radio

För rapportering av musik som spelats i Yle Vegas radioandakter

 • Musikrapport - Andakt i radio

Musikrapport - Andakt i radio

För rapportering av musik som spelats i Yle Vegas radioandakter

Programrubrik
Uppge psalmen kod/nummer, inledningsord och total längd på det spelade av snittet i minuter och sekunder, t.ex. MP 031 Härlig är jorden, 1'39"
T.ex. Sony, EMI, BMG, Naxos...
T.ex. SK12345 eller 1.23456 eller 7432 1234566 72
T.ex. Finland 2019
T.ex. A1
T.ex. 2'23
T.ex. 1'39
Förnamn och efternamn eller bandets/orkesterns/körens namn inkl. dirigent
Förnamn och efternamn
Förnamn och efternamn
Förnamn och efternamn
Musik från skiva - Kryssa för vilket språk sången framförs på eller om det är ett instrumental
Redigerad