Hyppää sisältöön

Musikrapporten

All musik som spelas i radio ska rapporteras, även om det bara är en sekund av en låt eller ett stycke som spelats. Musiken måste vara rapporterad inom två veckor från sändningsdatum. Datumen för deadline är alltid den 14:e och den sista varje månad. Det är då rapporterna sänds till upphovsrättsorganisationerna Teosto och Gramex och i avtalen med dem har Yle förbundit sig att hålla dessa deadlines. Försenade och uteblivna musikrapporter kan leda till straffavgifter. Rapportera därför musiken till oss genast efter att du har spelat in din andakt (Övervakningsorganets anvisningar för medverkande i andaktsprogram, punkt 6).

Så här gör du rapporten

Skriv in uppgifterna om musiken på den elekrtoniska blanketten nedan och sänd in. Om du inte har möjlighet att fylla i blanketten här på nätet kan du skriva in musikinformationen i början av ditt manus och sända in det per e-post till vår kommunikationssekreterare.

Om du använt en psalm ur musiksamlingarna Psalmer II eller Psalmer III behöver du bara ange psalmens ordningsnummer och inledningsord ur musiksamlingen och den totala längden på det spelade avsnittet, t.ex. ”097 Närmare Gud till dig, spelat 2 min. 3 sek.”. Observera att ordningsnumret inte hänvisar till psalmboken, utan är en löpande kod som berättar för oss vilken kommersiell inspelningsversion det är frågan om.

Om du använt någon av de nya psalmerna i psalmbokstillägget Sång i Guds värld anger du psalmens nummer och inledningsord och den totala längden på det spelade avsnittet. Inspelningen av psalmbokstillägget är Yles egen produktion. Därför används samma nummer som i psalmbokstillägget här.

Om du använt musik från skiva eller nätet behöver vi mer information om inspelningen för att upphovsrättsersättningarna ska styras rätt. 

De uppgifter som behövs är:

 • skivmärke och -kod, t.ex. BMG Classics 74321 12345 67
 • inspelningsland och -år
 • skivans namn
 • spårets nummer på skivan, t.ex. A1
 • spårets längd på skivan
 • totala längden på det spelade avsnittet i din andakt, t.ex. 2 min. 3 sek.
 • låtens/styckets namn
 • kompositör
 • textförfattare/översättare
 • arrangör
 • vilket språk sjungs låten på eller om instrumentalt stycke
 • artistens namn

Vårt kontor är pappersfritt

Vi hanterar och arkiverar numera dokument endast i elektronisk form. Därför ber vi dig vänligen att inte sända in manus eller musikinformation per brev.

Tag kontakt

kommunikationssekreterare
Centralkansliet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kommunikation

Musikrapport - Andakt i radio

För rapportering av musik som spelats i Yle Vegas radioandakter
 • Musikrapport - Andakt i radio

Musikrapport - Andakt i radio

För rapportering av musik som spelats i Yle Vegas radioandakter

Uppge psalmen kod/nummer, inledningsord och total längd på det spelade av snittet i minuter och sekunder, t.ex. MP 031 Härlig är jorden, 1'39"
T.ex. Sony SK12345 eller Naxos 1.234567
T.ex. Finland 2019
T.ex. A1
T.ex. 2'23
T.ex. 1'39
Förnamn och efternamn eller bandets/orkesterns/körens namn inkl. dirigent
Förnamn och efternamn
Förnamn och efternamn
Förnamn och efternamn
Redigerad