Hyppää sisältöön

Kristliga radioutskottet

Kristliga radioutskottet (KRU) är ett ekumeniskt samarbetsorgan för de kyrkor och samfund som medverkar i Yles svenskspråkiga kristna andaktsprogram.

Medlemskyrkor och -samfund i Kristliga radioutskottet är:

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Finlands Svenska Adventkyrka
Finlands svenska baptistsamfund
Missionskyrkan i Finland
Frälsningsarmén
Katolska kyrkan i Finland
Finlands svenska metodistkyrka
Finlands ortodoxa kyrka
Finlands svenska pingstsamfund

Utskottet ger bland annat förslag till fördelningen av andakter och gudstjänster i radio och tv mellan sina medlemskyrkor och -samfund, verkar som en intressegrupp för kristna lyssnare och tittare och som rådgivande organ för de redaktörer, som ansvarar för de svenskspråkiga andaktsprogrammen.

Medlemmar 2023 - 2024

Ordförande Alexandra Äng, Ev.-luth. kyrkan
Viceordförande Andreas Salminen, Ortodoxa kyrkan
Sekreterare Lucas Snellman

Övriga medlemmar

Mikael Andersén, Ev.-luth. kyrkan
Jan Edström, Baptistsamfundet
Andreas Elfving, Metodistkyrkan
Janne Kütimaa, Adventkyrkan
Rune Lindblom, Ev.-luth. kyrkan
Fredrik Martin, Pingstsamfundet
Henrik Nymalm, Missionskyrkan
Toni Penttinen, Frälsningsarmén
Marko Pitkäniemi, Katolska kyrkan
Maria Repo-Rostedt, Ev.-luth. kyrkan
Heidi Storbacka, Ev.-luth. kyrkan

Suppleanter

Emanuel Airava, Katolska kyrkan
Marica Enlund, Pingstsamfundet
Boris Källman, Adventkyrkan
Janette Lagerroos, Ev.-luht. kyrkan
Öivind Nyquist, Metodistkyrkan
Catarina Olin, Missionskyrkan
Peter Sundqvist, Baptistsamfundet
Karl Sällström, Ev.-luth. kyrkan
Sofia Torvalds, Ev-luth. kytkan
Joosef Vola, Ortodoxa kyrkan
vakant, Frälsningsarmén

Kontaktinformation

Kristliga radioutskottet
c/o Kyrkostyrelsen
Lucas Snellman
PB 210
00131 HELSINGFORS

Redigerad