Hyppää sisältöön

Teologi innebär kontinuerligt lärande

Teologin blir aldrig färdig utan utvecklas när vi söker svar på frågor som livet ställer oss inför.

 

Teologi är ”manna för resan”, inte en färdig resplan.

När Israels folk vandrade i öknen mot det utlovade landet gav Gud dem manna att äta. Mannan kunde inte sparas, men varje morgon kunde folket samla in ny manna från marken. Kontextuell teologi är som manna för resan: den strävar inte efter att utarbeta allomfattande teorier, utan svara på de konkreta frågor som den lokala kristna gemenskapen har. Teologin går från ord till handling: om vi vill vara trogna Kristi efterföljare, vad bör vi göra eller låta bli att göra just idag och just här?

En sådan teologi accepterar det faktum att livet hela tiden ställer kristna inför nya utmaningar som det inte finns färdiga svar på. Teologin är vardaglig. Den börjar och slutar med praktiken. Frågorna kan vara mycket enkla, men svaren på dem berättar vad vi tror på.

Teologi är praktisk visdom

När en kristen gemenskap funderar över vardagliga frågor som har att göra med gemenskapens liv, gör den en teologisk reflektion. Syftet med den teologiska reflektionen är praktisk visdom som visar sig i hur människorna lever i förhållande till varandra, delar gemenskap, visar ömsesidig omsorg och lever ut sin andlighet. Kännetecknet för en vis person eller en vis gemenskap är att värderingarna och handlingarna inte står i konflikt med varandra.

Den teologiska reflektionen är en lärandeprocess som utgår från erfarenhet. Livet ger oss ständigt nya frågor som vi ännu inte kan svara på.  Den teologi som kristna skapar tillsammans innebär därför kontinuerligt lärande.

Kontextuell teologi handlar till exempel om hur man beaktar tillgänglighet. Hur kommer en person med begränsad rörlighet in i kyrkan? Hur får barn synas och höras vid församlingens sammankomster? De avgöranden som verkar vardagliga avslöjar vem som är välkommen till församlingen. De synliggör gemenskapens värderingar och teologi. Läs mer om tillgänglighet i kyrkan.

Den teologiska reflektionen som en lärandeprocess kopplar samman livet och erfarenheten med de stora berättelserna, temana och traditionerna inom teologin. Resultatet av detta är att man gör, är och låter bli att göra.

Det är bra att påminna i synnerhet oss lutheraner i ”ordets kyrka” om att den teologiska reflektionen inte bara innebär att tala eller tänka. Teologi kan också skapas med hjälp av konst och i tystnad. Bön är nödvändigt för att skapa teologi.

Se – bedöm – agera: trestegsmodell för kontextuell teologi

Hur kan kontextuell teologi skapas i praktiken?

  • Se: Vilken är den fråga som medför ett behov av att skapa teologi? Vilka erfarenheter och observationer hänför sig till frågan? Fundera på hurdana kontakter det finns mellan de olika sakerna.
  • Bedöm: Hur hänför sig frågorna och observationerna till ett större sammanhang? Hur står de i växelverkan med den bibliska, teologiska och samhälleliga kunskapen?
  • Agera: Vilka praktiska slutsatser kan vi dra? Hurdana åtgärder bör man nu vidta? Vad borde man låta bli att göra?

Teologi är kontinuerligt lärande. Vilka nya frågor väcker detta?

Redigerad