Hyppää sisältöön

I vår kyrka finns ett nätverk av kontaktpersoner som stöder den enskilda medarbetaren i kyrkan i frågor gällande jämställdhet och likabehandling. Nätverket verkar med kyrkostyrelsen som bas. Varje stift har två ger råd och stöd i frågor kring jämställdhet och likabehandling i församlingarna.


Kontaktpersoner i Borgå stift 

Församlingspastor Sini Aschan, sini.aschan@evl.fi

Församlingspastor Benjamin Häggblom, benjamin.haggblom@evl.fi

Kontaktpersonerna i de finska stiften

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Själavård och jämställdhetsfrågor

Redigerad