Hyppää sisältöön

Beredskap

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska kunna garantera att den erbjuder stöd för det andliga livet, andlig verksamhet och församlingstjänster i alla situationer. Under normala förhållanden utarbetar vi en plan för beredskap i nödlägen.

Coronaviruset: Kyrkans beredskap - coronanvisningar

Mera information:

Timo-Matti Haapiainen
beredskapschef
Kyrkostyrelsen
tfn 050 436 2075
timo-matti.haapiainen@evl.fi

Redigerad