Hyppää sisältöön

Kirkon teologikoulutustoimikunta

Kirkon teologikoulutustoimikunta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja niiden opiskelijoiden yhteistoimintaelin.

 • Teologikoulutustoimikunnan asettaa piispainkokous. Toimikunnan jäsenet nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Toimikunnassa on kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja opiskelijoiden edustus.
 • Toimikunta mm.
  • seuraa teologisen koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta, koulutustarpeen kehittymistä ja opiskelijavalintoja
  • kehittää kirkon ja tiedekuntien yhteistyötä
  • tukee opiskelijoiden suuntautumista kirkon virkaan kelpoistavaan koulutukseen
  • suunnittelee ja toteuttaa teologian opiskelijoiden kirkollista identiteettiä ja spiritualiteettia vahvistavaa toimintaa.
 • Toimikunta myöntää taloudellista tukea teologian opiskelijoiden opiskelijatoimintaan.

Teologian maisterin osallistumistodistus (portfolio) pappisvihkimystä varten

Portfolio-ohjeet opiskelijalle (8.4.2021)

Instruktioner för portfolio (8.4.2021)

Poikkeusajan suositus harjoittelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Kirkkohallituksen suositus 18.3.2020/Opiskelijoiden harjoittelu ja työpaikalla tapahtuva oppiminen poikkeusoloissa etätyönä. 

Toimikunnan puheenjohtaja

piispa Bo-Göran Åstrand

Toimikunnan sihteeri

Timo Åvist
Helsingin yliopisto
timo.avist@helsinki.fi 
Teologinen tiedekunta 
PL 4 (Vuorikatu 3)  
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Päivitetty