Hyppää sisältöön

Piispainkokous+

Piispainkokous on osa kirkon yhteistä hallintoa, ja sen jäseninä ovat hiippakuntien piispat. Täällä on tietoa piispainkokouksen istunnoista ja päätöksistä.

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa ja opetusta

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee kirkon ykseyteen, ekumeniaan, lähetystyöhön ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä asioita.

Puheenjohtajana piispainkokouksen istunnoissa toimii arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnä oleva piispa. Istunnon sihteerinä toimii piispainkokouksen pääsihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä Kirkon ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä viranhaltija.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajalla sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa.

Piispainkokouksen arvio korkeimman hallinto-oikeuden 18.9.2020 tekemän ratkaisun vaikutuksista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja johtopäätös jatkotoimenpiteistä: 
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu ja piispainkokouksen arvio (21.10.2020)

 

Piispainkokouksen vastaus kirkolliskokouksen pyyntöön (6.8.2020) 
Biskopsmötets svar på kyrkomötets begäran (6.8.2020)

Kunnioittava keskustelu (6.8.2020)
Respektfull debatt (6.8.2020)

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen tarkennettu ohjeseurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta
jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta 1.6.2020 alkaen
(19.5.2020)

Preciserad anvisning av biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till församlingarna om ett stegvis upphävande av mötesbegränsningarna för gudstjänster och kyrkliga förrättningar från och med 1.6.2020 (19.5.2020)

Suoma evagelalaš-luteralaš girku bismmaid dárkilaston rávvagat searvegottiide čoahkkananráddjehusaid geahppudeamis ipmilbálvalusaid ja girkolaš doaimmahusaid várás 1.6.2020 rájes. (19.5.2020)
 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kutsuvat kaikkia 17.5. yhteiseen rukoukseen (11.5.2020)

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallar alla till gemensam bön den 17 maj (11.5.2020)

Suoma evangelalaš-luteralaš girku bismmat bovdejit buohkaid 17.5. oktasaš rohkosii (11.5.2020)


Suomen ev.-lut. kirkon piispojen ohjeistus seurakunnille
kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen (5.5.2020)

Biskoparnas anvisningar till församlingarna om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020 (5.5.2020)

Bismmaid rávvagat searvegottiide čoahkkananráddjehusaid nuppástahttimis (5.5.2020)

 

Piispojen ohjeistus seurakunnille: Jumalanpalvelukset jatkuvat, mutta ne toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa (16.3.2020) suomeksi, på svenska, saame

Pohjoismaiset luterilaiset ja katolilaiset kirkonjohtajat vaativat julkaisemassaan kannanotossaan henkilökohtaista ja yhteistä vastuunottoa lähimmäisistä (9.3.2020). Kannanotto löytyy tästä. Även på svenska.

Seuraavat piispainkokouksen istunnot

 • 7.12.2020 Helsingissä

Vuonna 2021

 • 26.–27.1.2021 Helsingissä
 • 13.4.2021 Helsingissä
 • 25.5.2021 Helsingissä
 • 31.8.–1.9.2021 Kuusamossa, Oulun hiippakunnassa
 • 27.10.2021 Helsingissä
 • 8.12.2021 Helsingissä

Vuonna 2022

 • 1.–2.2.2022 Helsingissä
 • 5.4.2022 Helsingissä
 • 1.6.2022 Helsingissä
 • 13.–14.9.2022 Espoon hiippakunnassa
 • 25.–26.10.2022 Helsingissä
 • 7.12.2022 Helsingissä

 

 

 

Poiminnot

Tapahtumat

Ota yhteyttä

pääsihteeri
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
hallintosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki