Hyppää sisältöön

Piispainkokous+

Piispainkokous on osa kirkon yhteistä hallintoa, ja sen jäseninä ovat hiippakuntien piispat. Täällä on tietoa piispainkokouksen istunnoista ja päätöksistä.

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa ja opetusta

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee kirkon ykseyteen, ekumeniaan, lähetystyöhön ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä asioita.

Puheenjohtajana piispainkokouksen istunnoissa toimii arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnä oleva piispa. Istunnon sihteerinä toimii piispainkokouksen pääsihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä Kirkon ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä viranhaltija.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajalla sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat Domus-julkaisussa.

Seminaari kirkollisten toimitusten teologiasta pidettiin 3.–4.4.2023 (Lisätietoja: piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi)
 

Piispojen viestit Ukrainan tilanteesta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen viesti Venäjän Ukrainaan
hyökkäämisen vuosipäivänä 24.2.2023

Meddelande från biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland på
årsdagen 24.2.2023 för Rysslands anfall mot Ukraina

 

Piispojen viesti huolten keskelle: Jumalassa on toivo (lokakuu 2022)

Biskoparnas budskap mitt i all oro: I Gud finns hopp (oktober 2022)

In God there is hope (October 2022)

 

Piispat: Ukrainalaisten tuska on yhteinen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen puheenvuoro ja rukous Ukrainan puolesta (18.3.2022)

Piispojen rukous 18.3.2022

Biskoparna: Ukrainarnas bedrövelse är vår. Inlägg och bön av biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (18.3.2022)

Ur biskoparnas bön 18.3.2022

 

Piispat vetoavat rauhan puolesta ja Ukrainan auttamiseksi (1.3.2022)

Lutherska biskopar vädjar för fred och att hjälpa Ukraina (1.3.2022)

Seuraavat piispainkokouksen istunnot

Vuonna 2023

 • 24.10.2023 Helsingissä
 • 5.12.2023 Helsingissä

Vuonna 2024

 • 30.–31.1.2024 Helsingissä
 • 10.4.2024 Helsingissä
 • 28.5.2024 Helsingissä
 • 3.–4.9.2024 Porvoon hiippakunnassa
 • 30.10.2024 Helsingissä
 • 5.12.2024 Helsingissä

Vuonna 2025

 • 28.–29.1.2025 Järvenpäässä
 • 1.4.2025 Helsingissä
 • 3.6.2025 Helsingissä
 • 2.–3.9.2025 Kuopion hiippakunnassa
 • 22.10.2025 Helsingissä
 • 4.12.2025 Helsingissä

Poiminnot

Tapahtumat

Ota yhteyttä

pääsihteeri
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
projektikoordinaattori
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki
hallintosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Hallinto-osasto, yleishallinto