Hyppää sisältöön

Voimassa olevat säädökset

Nro 160 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 159 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä

Nro 155 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia

Nro 153 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

Nro 152 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

Nro 151 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua

Nro 150 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia

Nro 148 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta

Nro 145 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta

Nro 144 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

Nro 141 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Nro 140 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta

Nro 139 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Nro 138 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Nro 137 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Nro 136 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Nro 135 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta

Nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

Nro 126 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen

Nro 121 Kirkkohallituksen päätös manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta

Nro 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

Nro 97 Kirkkohallituksen päätös luopua perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen lähettämisestä kirkonkirjojenpidossa

 

Päivitetty