Hyppää sisältöön

Säädöskokoelma nro 63-

Sisältää kaikki Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut säädökset numerosta 63 lähtien

Nro 178 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 177 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 176 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 175 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 174 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle säätiölle tai muulle yhteisölle myönnettävästä luvasta pitää rippikouluaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 173 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 172 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 171 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 170 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 169 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 168 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 167 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 166 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 165 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 164 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 163 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 162 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nro 161 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

Nro 160 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 167/2023

Nro 159 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä

Nro 158 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 157 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 156 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 155 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia

Nro 154 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 153 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 169/2023

Nro 152 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 175/2023

Nro 151 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 174/2023

Nro 150 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 177/2023

Nro 149 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 148 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 173/2023

Nro 147 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 146 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa

Nro 145 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 168/2023

Nro 144 Piispainkokouksen päästös ylemmästä pastoraalitutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 171/2023

Nro 143 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 142 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 141 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 162/2023

Nro 140 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 172/2023

Nro 139 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 165/2023

Nro 138 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 161/2023

Nro 137 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 164/2023

Nro 136 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 4.9.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 178/2023

Nro 135 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 163/2023

Nro 134 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 133 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta

Nro 132 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys kirkon tietoturvapolitiikasta

Nro 131 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa

Nro 130 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 24.1.2023/160 1.3.2023 lukien

Nro 129 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 13.12.2022/159 1.1.2023 lukien

Nro 128 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 175/2023

Nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 166/2023

Nro 126 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 176/2023

Nro 125 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 117

Nro 124 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksillä 26.8.2020/136-139 1.9.2020 lukien ja kirkkohallituksen päätöksellä 22.9.2020/141 1.11.2020 lukien.

Nro 123 Kirkkohallituksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 26.8.2020/135 1.9.2020 lukien

Nro 122 Kirkkohallituksen päätös diakonian virkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 24.1.2017/124 1.9.2017 lukien

Nro 121 Kirkkohallituksen päätös manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta

Nro 120 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 10.12.2019/129 1.1.2019 lukien

Nro 119 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 117

Nro 118 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavista seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77

Nro 117 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 10.12.2019/130 1.1.2020 lukien

Nro 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 170/2023

Nro 115 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 1.4.2014/117 15.4.2014 lukien

Nro 114 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 7.12.2020/145 1.1.2021 lukien

​​​​​Nro 113 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

Nro 112 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 90

Nro 111 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 86

Nro 110 Piispainkokouksen päätös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 109 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 20.5.2015/120 1.7.2015 lukien

Nro 108 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista

Nro 107 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 21.1.2014/115 1.2.2014 lukien

Nro 106 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 7.12.2020/144 1.1.2021 lukien

Nro 105 Piispainkokouksen päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.9.2013/114 11.9.2013 lukien

Nro 104 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 9.2.2010/108 1.8.2010 lukien

Nro 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 26.8.2020/136 1.9.2020 lukien

Nro 102 Piispainkokouksen päätös kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 101 Piispainkokouksen päätös diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Nro 100 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavan seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77

Nro 99 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 80

Nro 98 Piispainkokouksen päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 13.9.2006/105 1.11.2006 lukien

Nro 97 Kirkkohallituksen päätös luopua perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen lähettämisestä kirkonkirjojenpidossa

Nro 96 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

Nro 95 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 90

Nro 94 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77

Nro 93 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77

Nro 92 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua
Kumoutunut 1.10.2021 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 151/2021

Nro 91 Piispainkokouksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Nro 90 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta
Tämä päätös sisältää säädösmuutokset nro 95 ja 112

Nro 89 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 14.2.2006/104 1.4.2006 lukien

Nro 88 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.9.2013/113 11.9.2013 lukien

Nro 87 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68

Nro 86 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia

Nro 85 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavista edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/90 1.3.2003 lukien

Nro 84 Piispainkokouksen päätös eräiltä papiksi vihittäviltä vaadittavista tutkinnoista ja opinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.2.2005/98 1.8.2005 lukien

Nro 83 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 21.4.2009/107 1.6.2009 lukien

Nro 82 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on kumottu päätöksellä 11.2.2004/93, joka on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77

Nro 81 Piispainkokouksen päätös pappisviran ja lehtorinviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.2.2005/98 1.8.2005 lukien

Nro 80 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 4.12.2013/116 1.1.2015 lukien

Nro 79 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77

Nro 78 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 18.9.2001/83 1.1.2002 lukien

Nro 77 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
Tähän päätökseen on sisällytetty päätökset nro 79, 93, 94, 100 ja 118.
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 8.9.2020/140 1.10.2020 lukien.

Nro 76 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68

Nro 75 Piispainkokouksen päätös lapsityöhön otettavilta edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 13.2.2002/85 1.3.2002 lukien

Nro 74 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68

Nro 73 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 64

Nro 72 Piispainkokouksen päätös kanttorin virkaan vaadittavista tutkinnoista annetun päätöksen muuttamisesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/89 1.8.2003 lukien.

Nro 71 Piispainkokouksen päätös eräiltä papiksi vihittäviltä vaadittavista tutkinnoista ja opinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 12.2.2002/84 1.3.2002 lukien. 
Opiskelijaan, joka on aloittanut teologiset opinnot ennen 1.3.2002, voidaan soveltaa myös päätöksen nro 71 määräyksiä, ks. päätöksen nro 84 voimaantulosäännös.

 

Nro 70 Piispainkokouksen päätös pappisviran ja lehtorinviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta

Nro 69 Piispainkokouksen päätös siitä, millä edellytyksillä toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön pappi voi suorittaa kirkollisia toimituksia
Kumottu piispainkokouksen päätöksessä 10.9.2002/86 1.10.2002 lukien

Nro 68 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta

Nro 67 Piispainkokouksen päätös kanttorilta vaadittavasta kielitaidosta

Nro 66 Piispainkokouksen päätös kanttorin virkaan vaadittavasta tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/89 1.8.2003 lukien

Nro 65 Kirkkohallituksen päätös lomauttamisesta

Nro 64 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta

Nro 63 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle eräissä tapauksissa annettavasta opetuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.9.2004/96 15.9.2004 lukien

Päivitetty