Hyppää sisältöön

Nro 111 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2012


_______
 


Piispainkokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan piispainkokouksen 10 päivänä syyskuuta 2002 annetun päätöksen toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia (Kirkon säädöskokoelma nro 86) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

 

Pappi voi suorittaa tässä päätöksessä tarkoitetut jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, jos hän on:

1) Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkon pappi;

2) Porvoon kirkkoyhteisön jäsenkirkon pappi;

3) Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) -kirkkoyhteisön jäsenkirkon pappi;

4) Skotlannin kirkon (Church of Scotland) pappi;

5) Suomen metodistikirkon tai Finlands svenska metodistkyrka -kirkon vihitty pappi, jolla on täydet pappisoikeudet omassa kirkossaan.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2012.


_______

 

Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 86.

 

Päivitetty