Hyppää sisältöön

Nro 107 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2009

_______

 

Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 21.1.2014/115 1.2.2014 lukien.

 

_______

 

Kirkkohallitus on kirkkolain 16 luvun 2 a §:n (619/1998) nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

 

Seurakunnan jäsenen tarvitsema todistus, johon merkitään häntä koskevia jäsentietojärjestelmän tietoja ja joka annetaan siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on, on maksuton.

Muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit perivät 4,50 euroa/asiakirja silloin, kun todistukselle on merkitty yhtä henkilöä, hänen puolisoaan ja lapsiaan koskevia tietoja sekä 4,50 euroa jokaiselta tämän lisäksi todistukseen merkityltä sukupolvelta.

2 §

 

Sukututkimukseen annettavan todistuksen laatimisesta peritään maksua 33 euroa tunnilta.

3 §

 

Tieteelliseen tutkimukseen annettavan todistuksen laatimisesta peritään maksua 18 euroa tunnilta.

4 §

 

Aikaan perustuva veloitus muodostuu alkavista 1/3 tunnin jaksoista.

5 §

 

Seurakunnan tai keskusrekisterin hallussa olevien sukuselvitystoisteiden valokopioista peritään maksua 4,50 euroa sivulta.

6 §

 

Edellä mainittujen maksujen lisäksi ei peritä muita postimaksuja kuin mahdollinen postiennakko. Kuitenkin ulkomaille lähetettävästä todistuksesta peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Mikäli lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin asiakirja, peritään laskun lähettämisestä 3 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Jos asiakirjoja toimitetaan myös faksina, peritään siitä lisäksi 8 euroa.

 

________
 

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009 ja sillä kumotaan kirkkohallituksen 18 päivänä syyskuuta 2001 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista (kirkon säädöskokoelma nro 83).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilatusta todistuksesta peritään maksu tilaushetkellä voimassa olleen maksupäätöksen mukaisesti.

Tämän päätöksen 1 §:n 1 momentin säännöstä todistuksen maksuttomuudesta voidaan soveltaa ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

 

Päivitetty