Hyppää sisältöön

Kirkolliset vaalit

Kirkon vaalijärjestyksessä säädetään kirkollisista vaaleista, joita ovat

  • seurakuntavaalit
  • arkkipiispan ja piispanvaali
  • kirkolliskokousedustajien vaalit ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit
  • kirkkoherran vaali
  • tuomiokapitulin pappisasessorin vaali

Vaalijärjestyksen antaa kirkolliskokous. 

Seurakuntavaalit ovat välittömät vaalit, ja myös kirkkoherran vaali voidaan toimittaa välittömänä. Muissa kirkollisissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja papit.

Uusi kirkkojärjestys kumoaa kirkon vaalijärjestyksen

Kirkolliskokous hyväksyi uuden kirkkolain ja siihen liittyvät erillislait sekä kirkkojärjestyksen 11.11.2021. Eduskunta hyväksyi kirkkolakia ja erillislakeja koskevat ehdotukset 2.3.2023. Samalla uusi kirkkojärjestys korvasi kirkon vaalijärjestyksen. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.7.2023:

Kirkkojärjestys (657/2023)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Päivitetty