Hyppää sisältöön

Kirkkojärjestys

Kirkkojärjestys sisältää säännökset

  • kirkon toiminnasta
  • hallinnon yksityiskohdista.

Kirkkojärjestyksen antaa kirkolliskokous. 

Voimassa oleva kirkkojärjestys sisältyy oikeusministeriön ylläpitämään Finlex-tietokantaan, jonka ylläpidosta vastaa Edita.

Uusi kirkkojärjestys

Kirkolliskokous hyväksyi uudet kirkkolakia ja siihen liittyviä erillislakeja koskevat esitykset 11.11.2021 ja ne on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hyväksyessään ehdotuksen uudeksi kirkkolaiksi kirkolliskokous hyväksyi samalla uuden kirkkojärjestyksen. Uuden lainsäädännön voimaan tulemisen ajankohta on auki. Aikaisin ajankohta, jolloin em. säädökset voisivat käytännössä tulla voimaan on 1.7.2023.

Aiemmat vaiheet:

Päivitetty