Hyppää sisältöön

Edustajat ja läsnäolo-oikeutetut

Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 edustajaa

 • hiippakuntien piispat
 • kenttäpiispa
 • 96 hiippakunnista nelivuotiskaudeksi valittua edustajaa, joista 32 pappia ja 64 maallikkoa
 • saamelaiskäräjien nelivuotiskaudeksi valitsema edustaja
 • valtioneuvoston kullekin istuntokaudelle määräämä edustaja

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on kirkkohallituksen kansliapäälliköllä, viidellä kirkkohallituksen kirkkoneuvoksella sekä kahdella lainoppineella asiantuntijalla.

Seuraavat kirkolliskokousvaalit käydään 2024.

Ehdokasgalleriassa on tiedot kirkolliskokousvaalien tuloksista helmikuun 2020 tilanteen mukaan eikä tiedoissa ole otettu huomioon uusintavaalien tuloksia tai muista syistä tapahtuneita edustajien vaihdoksia. Ajantasaiset tiedot kirkolliskokousedustajista ovat näillä sivuilla: Kirkolliskokouksen edustajat aakkosittain - evl.fi.

 

Läsnäolo- ja puheoikeutetut

Lainoppineet asiantuntijat

 • OTT Timo Esko
 • professori, OTT Juha Raitio

 

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö ja kirkkoneuvokset

 • Huokuna, Pekka, kansliapäällikkö
 • Pihlaja, Pirjo, hallinto-osaston johtaja
 • Kääriäinen, Kimmo, ulkoasiain osaston johtaja
 • Piepponen, Anna Kaarina, työmarkkinalaitoksen johtaja
 • Määttä, Petri, toiminnallisen osaston johtaja
 • Tuohimäki, Juha, talousosaston johtaja
Päivitetty