Hyppää sisältöön

Oikeusministeriölle annetut lausunnot

 

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi 25.8.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi 19.8.2021

Lausunto hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista 12.8.2021

Lausunto ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi 23.6.2021

Lausunto viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemuksista julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen 6.5.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 29.4.2021

Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle. Ohjausryhmän raportti ja esitys. 8.4.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen 26.11.2020

​​​​Lausunto arviomuistiosta hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista 6.7.2020

Lausunto selvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään 30.4.2020

Lausunto pakkoavioliiton mitätöintistä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamisesta 22.1.2020

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista 12.9.2019

Lausunto lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvauksesta 29.8.2019

Lausunto arviomuistiosta alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta 29.6.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi etu- ja sukunimistä 6.6.2018

Lausunto arviomuistiosta todistajien merkityksestä siviilivihkimistoimituksessa 15.5.2018

Lausunto arviomuistiosta tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämisestä annetun asetuksen kansallisen soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä  9.4.2018

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi 30.6.2017

Lausunto Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietinnöstä Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen 16.6.2017

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 18.4.2017

Lausunto nimilain uudistamistyöryhmän mietinnöstä 2.5.2017

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta 9.1.2017

Lausunto vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportista 19.11.2015

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi viittomakielilaiksi 16.10.2014

 

Liitteenä olevat lausunnot

Päivitetty